Законодавчі ініціативи за період 01-15 березня 2021 року, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ

Верховна Рада України, прийняті закони

02 березня 2021 прийнято Закон про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України. Закон прийнятий на реалізацію Закону “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” (так званий «закон про інвестиційних нянь») та передбачає, тимчасово, до 1 січня 2035 року:

 • звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться інвестором для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;
 • звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств прибутку підприємства – інвестора із значними інвестиціями протягом п’яти послідовних років, починаючи з першого числа першого місяця календарного кварталу, який буде визначено платником податку у заяві про використання права на застосування такого звільнення. ;
 • надання права органам місцевого самоврядування встановлювати ставки земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності в розмірі меншому, ніж встановлений на відповідній території, звільняти від сплати земельного податку.

Зазначені пільги інвестор може використати лише в межах обсягу державної підтримки інвестиційного проекту, розмір якого визначається відповідно до Закону “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” та фіксується в інвестиційному договорі.  При досягненні встановленого розміру державної підтримки застосування інвестором пільгового режиму припиняється.

Закон знаходиться на підписі Президенту.

 

Верховна Рада України, зареєстровані законопроєкти

02 березня 2021 р. за № 5183 зареєстрований проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж. Законопроєкт передбачає зміни до цілої низки законів та має на меті:

 • встановити уніфікований порядок приєднання до всіх видів інженерних мереж та єдині підходи до визначення плати за приєднання (у межах однієї територіальної громади встановлюється єдина ціна за послугу з приєднання до інженерних мереж певного виду);
 • провести інвентаризацію існуючих інженерних мереж, одночасно з якою буде виготовлена технічна документація з землеустрою щодо встановлення охоронних зон, що надасть можливість відобразити охоронні зони в Державному земельному кадастрі, коригувати їх відповідно до спеціальної документації з землеустрою залежно від особливостей рельєфу, технології прокладання інженерних мереж тощо);
 • деталізувати вимоги до планувальної документації, що дозволить відображати інформацію про інженерні мережі в Державному земельному кадастрі, Національному геопорталі, Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, містобудівному кадастрі;
 • скасувати «технічні умови» як вихідні дані для проектування з одночасним обов’язком відображення інформації щодо наявної потужності (перспектив її збільшення) та відстані і маршрут до місць забезпечення потужності відображати в містобудівному кадастрі, Державному реєстрі будівельної діяльності, Національному геопорталі.

Законопроєкт (у разі його прийняття) може впливати на діяльність інвесторів, що розробляють або планують розробляти нові проєкти у сфері ВДЕ.

05 березня 2021 року за № 5208 зареєстрований проєкт закону про внесення змін та доповнень до деяких законів України щодо заходів з посилення енергетичної незалежності України. Законопроєктом передбачено:

Внесення змін до ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», ЗУ «Про ринок електричної енергії» в частині:

 • суб’єкти, діяльність яких регулюється НКРЕКП (суб’єкти на ринку електричної енергії, природного газу, які здійснюють діяльність з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин, у сфері комунальних послуг) зобов’язуються повідомляти Регулятора про укладання ними або їх афілійованими особами кредитних договорів з суб’єктами господарювання з країни-агресора або з особами, які є афілійовані з такими суб’єктами господарювання.  Регулятор публікує відомості про це на власному веб-сайті;
 • до 31 грудня 2021 року поновлюється повноваження НКРЕКП обмежувати доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів з державою- агресором (запровадження заборони імпорту);
 • Міненерго зобов’язане терміново (протягом 24 годин) повідомляти про зниження рівня запасів палива нижче затверджених обсягів резервів КМУ, РНБОУ, СБУ, НКРЕКП, АМКУ, Мінекономіки, ОСП. Одночасно надає пропозиції з подолання негативних явищ.

Також у прикінцевих положення законопроєкту надається доручення Кабінету Міністрів протягом 3 місяців:

 • запровадити спеціальні мита на антрацит, бітумінозне вугілля, коксівне вугілля та вугілля інше, бензини моторні, важкі дистиляти (газойлі), гази скраплені та вуглеводні, що походять з держави-агресора;
 • розробити та подати до ВРУ законопроект про спрямування коштів від справляння зазначеного вище спеціального мита до спеціального фонду Державного бюджету України з подальшим фінансуванням витрат ОСП на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та/або здійснення оператором системи передачі плати за послугу із забезпечення розвитку генеруючої потужності;
 • надати до ВРУ звіт з інформацією щодо товарів, на які буде введено Кабінетом Міністрів України спеціальне мито, а також надати обґрунтування у разі незастосування такого спецмита. Також надати інформацію про частку товарів, що запропоновано обкласти спеціальним мито згідно цього закону, у загальному обсязі річного споживання відповідних товарів, щорічно починаючи з 2014 року.

09 березня 2021 року за № 5223 зареєстрований проект Постанови про підтримку суб’єктів господарювання які використовують альтернативні джерела енергії.

Проєктом постанови доручено Кабінету Міністрів України разом з міністерствами у тримісячний термін розробити та подати до Верховної Ради України програму та план заходів щодо підтримки суб’єктів господарювання які використовують альтернативні джерела енергії, що буде передбачати відшкодування вартості підключення об’єктів альтернативної енергетики, податкові пільги та інші механізми для збільшення кількості суб’єктів альтернативної енергетики.

12 березня 2021 року за № 5227, № 5228 зареєстровані проекти законів про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку сфери вирощування енергетичних рослин.

Законопроєктами передбачені:

 • спрощення порядку виділення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності для вирощування енергетичних рослин;
 • визначення мінімального строку для оренди землі – не менше 20 років;
 • обмеження максимального розміру орендної плати за землю – не більше 5% нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 • надання інших видів державної підтримки для вирощування енергетичних рослин у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

15 березня 2021 року за № 5248 зареєстрований проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України.  Законопроєкт пропонується внести окремі зміни до Земельного та Цивільного кодексів України, Законів України «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», де передбачити:

одночасний перехід права на земельну ділянку або окрему частку її з переходом прав на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва, який на ній розташовано;

особливості проведення реєстраційних дій щодо переходу речових прав на земельну ділянку (окрему частку у праві спільної власності на неї) у разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва.

Законопроєкт (у разі його прийняття) може впливати на діяльність інвесторів, що розробляють або планують розробляти нові проєкти у сфері ВДЕ.

Кабінет Міністрів України

Прийняті рішення

10 березня 2021 року розпорядженням № 180-р ТОВ “Бейкер Тіллі Україна” призначено для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП “Оператор ринку” за 2020 рік.

10 березня 2021 року розпорядженням № 179-р ТОВ “Бейкер Тіллі Україна” призначено для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП “Гарантований покупець” за 2020 та 2021 роки.

03 березня 2021 року постановою № 177 перелік установ, що виконують функцію уповноваженого банку на ринку електричної енергії, доповнено Акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк Україниˮ.

 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийняті рішення

На засіданні 10 березня 2021 року НКРЕКП прийнято постанову № 390 «Про надання інформації щодо двосторонніх договорів, укладених між суб’єктами, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта або є афілійованими між собою». Постановою визначена форма подання виробниками, постачальниками, трейдерами інформації по укладених двосторонніх договорах (стосовно предмету договору, ціни електричної енергії та/або порядку її розрахунку (формування), обсягів електричної енергії та графіків погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії, строки та порядок постачання електричної енергії).

Зазначена вимога стосується учасників ринку, що укладають двосторонні договори та входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта або є афілійованими між собою особами.

Таке зобов’язання випливає з вимог Закону України № 832-IX від 01 вересня 2020 р. та постанови НКРЕКП від 03 лютого 2021р. № 144 (дивись моніторинг законодавства за період 01-15 лютого 2021 року). Згідно вказаних нормативно-правових актів пов’язані  особи не можуть здійснювати між собою купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами в обсязі більше ніж 50% від місячного обсягу власного виробництва електричної енергії.

Дане рішення стосується виробників електричної енергії з ВДЕ, які здійснюють  або мають намір здійснювати діяльність на ринку самостійно (поза балансуючої групи Гарантованого покупця).