Законодавчі ініціативи за період 01-31 січня 2021 року, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ

Верховна Рада України, прийняті закони

29 січня 2021 схвалено Закон № 1158-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

Закон передбачає у Державному бюджеті на 2021 рік кошти на компенсацію оплати за електричну енергію населенню, яке проживає в житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками. Необхідність надання компенсації пов’язана із скасуванням Кабінетом Міністрів України пільгового тарифу для зазначеної категорії  споживачів з 01.01.2021 р. (постанова КМУ від  28.12.2020р. №1325). Передбачено компенсації на суму 1 млрд 400 млн грн.

Рішення Парламенту має позитивно впливати на фінансовий результат діяльності Гарантованого покупця, оскільки зменшує обсяг коштів, які необхідно буде  компенсувати у зв’язку з виконанням Гарантованим покупцю зобов’язань загальносуспільного інтересу для забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

28 січня 2021 Верховна Рада України вдруге не підтримала кандидатуру Юрія Вітренка на посаду Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра енергетики України. «За» проголосувало 204 народні депутати (при  необхідних 226).

Комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунального господарства

27 січня 2021 відбулося засідання Комітету на якому були схвалені для внесення до зали і голосування такі проєкти законів у сфері електроенергетики:

 • реєстр. № 3364-1 від 30.04.2020 – проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання питання сертифікації оператора системи передачі відповідно до вимог 3го Енергетичного пакету);
 • реєстр. № 4493 від 14.12.2020 – проект Закону про внесення змін до розділу XVII Закону України “Про ринок електричної енергії” (щодо подовження повноваження Регулятора на 2021 рік обмежувати доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів з країнами, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства);
 • реєстр. № 4507 від 17.12.2020 – проект Закону про енергетичну ефективність;
 • реєстр №4650 від 27.01.2021 – проект постанови Верховної Ради України про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги.

Проєкт закону з реєстр. № 4493 від 14.12.2020 у разі його прийняття Верховною Радою дає можливість Регулятору приймати рішення та обмежувати імпорт електричної енергії з таких країн як Беларусь, Російська Федерація. Результати 2020 року свідчать, що імпорт з РФ, Беларусі може призвести до зниження цін на електричну енергію, зокрема на РДН та, відповідно, на балансуючому ринку. Це, у свою чергу, призводить до збільшення розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з ВДЕ, що має компенсуватись Оператором системи передачі через тариф на передачу електричної енергії.

Законопроєкти зареєстровані

22.01.2021 р. за № 4624 зареєстрований проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”. Законопроєктом передбачено наступне:

 • Кабінет Міністрів України має право прийняти рішення про випуск облігацій зовнішньої державної позики в обсязі 7,3 млрд гривень;
 • кошти, отримані від продажу цих цінних паперів, спрямовуються до спеціального фонду державного бюджету, з якого буде профінансована бюджетна програма фінансової підтримки ДП НАЕК Енергоатом.

Слід зауважити, що обсяг коштів, на який пропонується випустити ОЗДП, відповідає сумі заборгованості Гарантованого покупця перед ДП НАЕК Енергоатом. Проте, у запропонованій законопроєктом схемі відсутнє погашення заборгованості Гарантованого покупець перед ДП НАЕК Енергоатом.

 

Кабінет Міністрів України

У період 01-31 січня 2021 КМУ не приймав рішень, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ.

 

Президент України

Указом Президенту від 29 січня 2021 №35/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ) від 29 січня 2021 року “Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості”.

Зокрема, рішенням РНБОУ доручено КМУ: 

 • у місячний строк внести до ВРУ проєкт закону для врегулювання механізмів забезпечення регулювальними потужностями під час уведення в експлуатацію об’єктів ВДЕ;
 • до 1 квітня 2021 року передбачити розроблення інструментів стимулювання виробників з ВДЕ впроваджувати на обєктах потужністю понад 1 МВт системи прогнозування виробітку електричної енергії та системи накопичення енергії відповідно до розрахунків у проекті будівництва та введення в експлуатацію.

 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийняті рішення

На засіданні 15 січня 2021 року НКРЕКП постановою № 46 затвердило зміни до постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641. Зазначеною постановою вносяться зміни до:

 • Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії;
 • Методики формування кошторису гарантованого покупця;
 • Типового договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом.

Зміни розроблені та прийняті на виконання Закону України № 810 від 21.07.2020 р., яким посилено відповідальність виробників з ВДЕ за небаланси (з 01 січня 2021 року частка відшкодування гарантованому покупцю вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця виробниками з ВДЕ з потужністю об’єктів до  1 МВт, становить 10 %, та для виробників з ВДЕ з потужністю об’єктів більше 1 МВт – 50 %).

16 січня 2021 року НКРЕКП видала настанову ДП Гарантований покупець, відповідно до якої щонайменше 50 % коштів, отриманих від ПРАТ НЕК УКРЕНЕРГО в рамках кредитів, наданих банками під гарантії держави, направляти на погашення заборгованості перед ДП НАЕК «Енергоатом».

У разі виконання Гарантованим покупцем зазначеної настанови буде зменшено обсяг коштів, що буде направлений на погашення заборгованості перед виробниками з ВДЕ. Відповідно, не будуть виконані зобов’язання, взяті державними органами відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння від 10.06.2021 р. щодо погашення 40% заборгованості, що склалась перед виробниками з ВДЕ станом на 01.08.2021 р.

ЄУЕА надіслала до НКРЕКП лист з відповідним обґрунтуванням щодо незаконності прийняття НКРЕКП рішення з цього питання.