Законодавчі ініціативи за період 01 червня – 01 липня 2021 року, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ

Верховна Рада України

Прийняті у першому читанні проєкти

01 липня 2021 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, який зареєстровано за № 5600.

Законопроєктом,  зокрема, поширюється на виробників з ВДЕ вимога щодо сплати акцизного податку у розмірі 3,2% від вартості реалізованої виробником електричної енергії (без урахування податку на додану вартість). Більш детально про законопроєкт можна ознайомитись у розділі «Зареєстровані проєкти».

01 липня 2021 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який зареєстровано за №5655. Більш детально про законопроєкт можна ознайомитись у розділі «Зареєстровані проєкти».

17 червня 2021 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об’єкт нерухомого майна, який на ній розташовано, який зареєстровано за № 5248. Більш детально про законопроект можна ознайомитись у моніторингу законодавчих ініціатив за період 01-15 березня 2021 року.

01 червня 2021 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж, який зареєстровано за № 5009. Більш детально про законопроект можна ознайомитись у моніторингу законодавчих ініціатив за період 01-15 лютого 2021 року.

Зареєстровані проєкти

11 червня 2021 року зареєстрований проєкт закону за № 5655 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності. Законопроєкт передбачає масштабні зміни у системі управління, нагляду та контролю за містобудівною діяльністю, зокрема, шляхом внесення змін до 6 кодексів України (Земельного кодексу, Цивільного кодексу, Господарського кодексу, Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України) та до 21 закону, що регулюють відносини у сфері містобудівної, архітектурної діяльності, встановлення будівельних норм, відносини у сфері земельних відносин, оцінки впливу на довкілля та інших сферах.

Зміни, зокрема, зачіпають питання:

 • пов’язані з розробкою проектної документації на будівництво об’єкта та її експертизою (внесення проектної документації та відомостей про неї до Реєстру будівельної діяльності, запровадження перевірки проектної документації автоматичними програмними засобами, розширення переліку інформації, яка перевіряється під час експертизи);
 • запровадження державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності (права на виконання підготовчих та будівельних робіт, зміни у такому праві, зупинення, поновлення, припинення права, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів);
 • розширення переліку інформації, яка накопичується у Реєстрі будівельної діяльності, а також переліку документів та дій, які створюються та вчиняються з використанням такого реєстру;
 • покладення повноважень з державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності на державних реєстраторів у сфері містобудівної діяльності (нотаріусів, посадових осіб виконкомів органів місцевого самоврядування, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань містобудівного контролю);
 • розмежування повноважень органів містобудівного контролю та містобудівного нагляду (між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань містобудівного контролю, та виконкомами органів місцевого самоврядування);
 • визначення об’єктів нагляду (виконавці робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, експертні організації, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань містобудівного контролю, уповноважені особи з містобудівного контролю, виконкоми органів місцевого самоврядування) та утворення Містобудівної палати для вирішення питання про притягнення до відповідальності об’єктів нагляду ;
 • запровадження моніторингу забудови;
 • визначення прав та обов’язків основних учасників будівництва (замовників будівництва; осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд; експертних організацій, інженерів-консультантів, органів з містобудівного контролю);
 • посилення відповідальності учасників будівництва.

08 червня 2021 року зареєстрований проєкт закону за № 4503-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень законодавства Європейського Союзу про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках.

Довідково: 16 грудня 2020 року народний депутат України Буймістер Л.А. зареєструвала проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень законодавства Європейського Союзу про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках, реєстраційний № 4503. 28 квітня 2021 року Комітет з питань економічного розвитку на своєму засіданні (протокол № 65) схвалив рішення внести на розгляд Верховної Ради України зазначений законопроєкт.

У зв’язку з висловленими зауваженнями та рекомендаціями Енергетичного Співтовариства,  отриманням висновку Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу щодо необхідності доопрацювання законопроєкту з метою врахування норм Регламенту 1227/2011 Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2011 року, Комітетом з питань економічного розвитку було допрацьовано проєкт закону та відповідно до рішення Комітету від 03 червня 2021 року прийнято рішення зареєструвати нову редакцію проєкту закону за реєстраційним № 4503-д та рекомендувати внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект закону замість проєкту закону з реєстраційним № 4503.

Проєктом закону з реєстраційним № 4503-д, зокрема:

 • запроваджуються поняття «оптовий енергетичний ринок», «оптові енергетичні продукти», «особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «інсайдерська інформація на ринку електричної енергії», «інсайдерська інформація на ринку природного газу», «маніпулювання на ринку електричної енергії», «маніпулювання на ринку природного газу», «критична інфраструктура»;
 • встановлюється заборона здійснення маніпулювань на оптовому енергетичному ринку та обмеження поводження з інсайдерською інформацією;
 • визначається відповідальність учасників оптового енергетичного ринку та їх службових осіб за маніпулювання ринками, неправомірне використання інсайдерської інформації;
 • передбачається надання повноважень НКРЕКП:
 • визначати вимоги щодо заборони та запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідно до вимог нормативно-правових актів Енергетичного Співтовариства;
 • контролювати ринки електричної енергії та природного газу та поведінку суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на зазначених ринках, з метою виявлення ознак зловживань на ринках;
 • реєструвати суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та є учасниками оптових енергетичних ринків;
 • отримання інформації від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами;
 • здійснювати моніторинг торгівельної діяльності з оптовими енергетичними продуктами з метою виявлення та запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках;
 • тощо.

07 червня 2021 року зареєстрований проєкту закону за № 5633 про внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії”. Суб’єктами законодавчої ініціативи  є народні депутати Буймістер Л., Бобровська С., Бондар М., Волинець М., Гончаренко О., Гриб В. та інші.

Законопроєктом пропонується:

 • визначити терміни «комерційний переток електричної енергії», «технологічний переток електричної енергії»;
 • заборонити комерційні перетоки електричної енергії з Республікою Білорусь та Російською Федерацією, а до моменту переходу ОЕС України на паралельну роботу з об’єднанням енергосистем держав – членів ЄС дозволити лише технологічні перетоки електричної енергії з енергосистемами третіх держав.

02 червня 2021 року зареєстрований проєкт закону за № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Суб’єктом законодавчої ініціативи є Кабінет Міністрів України.

Проєктом закону, зокрема, пропонується виключити з переліку операцій, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, операції з реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії. Таким чином, запропонована норма поширить на виробників з ВДЕ вимогу щодо сплати акцизного податку у розмірі 3,2% від вартості реалізованої виробником електричної енергії (без урахування податку на додану вартість).

Крім цього, законопроєктом пропонується збільшити ставки екологічного податку для забруднювачів навколишнього середовища. Зокрема, ставку податку за викиди двоокису вуглецю запропоновано збільшити з 10,00 гривень за 1 тонну  до 30,0 гривень за 1 тонну.

11 та 15 червня 2021 року зареєстровані проєкти законів за № 5600-1 та № 5600-2, які є альтернативними проєкту закону за № 5600. Суб’єктами зазначених законодавчих ініціатив є народні депутати Железняк Я.І. та ін. (проєкт №5600-1) та Рубльов В.В. та ін. (проєкт № 5600-2). Альтернативні законопроєкти аналогічно основному пропонують скасувати пільгу по сплаті акцизного податку для виробників з ВДЕ.

Кабінет Міністрів України

Прийняті рішення

29 червня 2021 року прийнято постанову № 659 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 439».

Як повідомлялось у моніторингу законодавчих ініціатив за період 15 квітня – 10 травня 2021 року, постановою КМУ від 28 квітня 2021 р. № 439  було викладено в новій редакції Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі – Положення про ПСО). У новому Положенні про ПСО передбачається, що Гарантований покупець виключається із схеми ПСО для забезпечення потреб побутових споживачів в електричній енергії з 01 червня 2021 року.

Кабінет Міністрів України постановою № 659 вже вдруге переносить дату запровадження нової схеми ПСО та, відповідно, продовжує дію чинного механізму ПСО на ринку електричної енергії, з тарифом для населення в 1,68 грн/кВт-год. Наразі, нова дата визначена – 1 серпня 2021 року.

23 червня 2021 року прийнято постанову № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва».

Зазначеною постановою затверджено Порядок ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Передбачається, що згодом (до 31 серпня 2021 р.) до складу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва буде інтегровано відомості проекту “Відкрите просторове планування” (http://pmap.minregion.gov.ua) та Геопортал адміністративно-територіального устрою України (https://atu.gki.com.ua/), що має забезпечити можливість використання в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва розроблених геопросторових наборів даних генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів території, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000.

Крім того, передбачається до 30 листопада 2021 року налагодити технічну можливість електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, Державним реєстром нерухомих пам’яток.

Зазначена постанова впливає на діяльність інвесторів, що розробляють або планують розробляти нові проєкти у сфері ВДЕ.

23 червня 2021 р. прийнято постанову № 650 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 499».

До прийняття зазначеної постанови Гарантований покупець відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами здійснював продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, на спеціальній сесії. Гарантованому покупцю було надано право самостійно визначати стартову ціну на аукціонах з продажу такої електричної енергії. Проте положеннями Порядку Гарантований покупець був обмежений в частині проведення аукціонів з продажу електричної енергії виключно з місячним терміном купівлі-продажу.

Постановою КМУ № 650 вносяться зміни до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. Зазначені зміни передбачають:

 • надання Гарантованому покупцю права визначати самостійно строк договорів купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, але не більше ніж до 12 місяців;
 • розширення переліку виробників електричної енергії, які зобов’язані здійснювати продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, відповідно до останніх змін до статті 66 Закону України «Про ринок електричної енергії» (комунальні унітарні підприємства та господарські товариства, 50% та більше акцій, часток яких належать комунальним підприємствам або територіальній громаді);
 • дозволити аукціонному комітету проводити засідання у режимі реального часу (через мережу Інтернет);
 • збільшення кількості членів аукціонного комітету.

Зазначена постанова впливає на діяльність Гарантованого покупця та дозволятиме йому пропонувати для продажу на ринку двосторонніх договорів більші обсяги електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийняті рішення

30 червня 2021 року прийнято постанову № 1057 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання».

Зазначеною постановою установлено «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва.  «Зелені» тарифи установлені для кожного суб’єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження діяльності з виробництва електричної енергії, та яким встановлено «зелений» тариф.

Постанову прийнято відповідно до частини тридцятої статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», яка вимагає перегляд “зеленого” тарифу на дату останнього у кожному кварталі засідання НКРЕКП з урахуванням вимоги Закону щодо розміру «зеленого» тарифу на рівні не менше фіксованого мінімального розміру «зеленого» тарифу, перерахованого у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останні 30 календарних днів, що передують даті такого засідання.

25 червня 2021 року прийнято постанову № 1054 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766».

Постановою внесено зміни до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» – так звана «ковідна постанова», якою Регулятор фактично змінює правила роботи на ринку без попереднього їх обговорення всупереч встановленого статтею 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» порядку підготовки рішень Регулятора, що мають ознаки регуляторних актів.

Зазначеною постановою, зокрема, встановлено, що на період профіциту електричної енергії (до 01 жовтня 2021 року) передбачити зобов’язання для учасників ВДР у своїх заявках на торги в торговій зоні «ОЕС України» зазначати ціни на електричну енергію, не менше від значення 100,5 % від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду. У разі зазначення учасником РДН і ВДР у своїй заявці ціни, що менше такої ціни для відповідного розрахункового періоду, така заявка відхиляється.

Зазначена постанова впливатиме на діяльність Гарантованого покупця та виробників електричної енергії, які здійснюють або планують здійснювати  діяльність без підтримки («зеленого» тарифу).

23 червня 2021 року прийнято постанову № 1043 «Про визначення ставки внеску на регулювання на III квартал 2021 року».

Зазначеною постановою встановлено розмір ставки внеску на регулювання на III квартал 2021 року у розмірі 0,058 % чистого доходу платників внеску за звітний квартал.

Платниками внеску на регулювання відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», є всі суб’єкти господарювання,  діяльність яких  регулюється НКРЕКП (ліцензіати).

16 червня 2021 року прийнято постанову № 975 «Про затвердження Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву у 2020 році» (далі – Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей).

Серед основних висновків Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, слід відмітити:

 • на 10-річну перспективу очікується поступовий ріст обсягів електроспоживання в країні, при цьому спостерігається тенденція до збільшення частки споживання побутовими споживачами, які мають нерівномірний графік електричних навантажень та зменшення базового навантаження;
 • динаміка структури встановленої потужності електричних станцій демонструє стрімке збільшення частки електростанцій, що працюють на ВДЕ, яка у 2020 році склала 7,3%;
 • основу структури генеруючих потужностей ОЕС України досі складають базові потужності (АЕС та переважна частина енергоблоків теплової генерації), з гострим дефіцитом маневрових потужностей;
 • враховуючи стрімкий розвиток ВДЕ та непрогнозованість їх роботи наявні регулюючі потужності технологічно не можуть забезпечити необхідні швидкодіючі резерви для підтримання операційної безпеки ОЕС України;
 • ОЕС України формально має достатні обсяги генеруючих потужностей порівняно із загальним навантаженням в енергосистемі. Проте аналіз вказує на невисокий рівень забезпеченості енергетичної системи достатніми генеруючими потужностями з метою покриття власних максимумів електричних навантаження. ОЕС України характеризується як негнучка, тобто така, що має дефіцит відповідних маневрових потужностей;
 • основним чинником очікуваного зменшення встановленої потужності ТЕС/ТЕЦ є невиконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ), схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 796;
 • синхронізація ОЕС України з об’єднанням енергетичних систем держав – членів Європейського Союзу (ENTSO-E) з 2023 року сприятиме частковому покриттю попиту на електроенергію за рахунок імпорту, проте навіть з максимальним використанням наявних міждержавних зав’язків у 2025 році в ОЕС України очікується дефіцит електричної енергії.

На основі виконаного аналізу ОСП пропонує (в частині, що стосується інтеграції виробників ВДЕ в енергосистему):

 • удосконалення нормативно-правової бази функціонування ринку електричної енергії, зокрема в частині перегляду/відміни встановлених обмежень цін на РДН, балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг таким чином, щоб ціноутворення не знижувало забезпеченість ОЕС України потужностями для балансування, необхідними для її надійної роботи; розвитку ринку допоміжних послуг, зокрема, шляхом запровадження нових допоміжних послуг, необхідних для забезпечення операційної безпеки та безпеки постачання;
 • здійснення державної підтримку розвитку ВДЕ через проведення аукціонів з розподілу квот підтримки суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, виключно після реалізації технічних та ринкових заходів для інтеграції ВДЕ, передбачених Звітом, та забезпечення балансової надійності ОЕС України без застосування обмежень виробництва електричної енергії з ВДЕ. До виконання зазначених умов розвиток ВДЕ має здійснюватися на загальних умовах;
 • впровадження заходів із забезпечення розвитку генеруючих потужностей та систем регулювання та підтримки частоти (далі – СПРЧ), а також систем накопичення необхідних для виконання вимог відповідності (достатності) генеруючих потужностей, а саме:
 • невідкладне будівництво як мінімум 1 ГВт нових маневрових потужностей із швидким пуском;
 • впровадження до 0,5 ГВт потужностей СПРЧ.

З урахуванням Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей ОСП подає пропозиції щодо розміру річних квот підтримки суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на наступні п’ять років з розподілом за окремими видами альтернативних джерел енергії (Стаття 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії»).

Проєкти регуляторних актів, оприлюднені для обговорення

25 червня 2021 року НКРЕКП оприлюднено для обговорення проєкту постанови «Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі».

Зміни до Кодексу системи передачі розроблено у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» Законом №1396-IX від 15 квітня 2021 року, яким надано визначення електроустановок систем накопичення енергії (далі – СНЕ).

Запропонованими змінами до Кодексу системи передачі пропонується, зокрема, визначити вимоги щодо підключення СНЕ до електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення Користувачів системи передачі, визначити технічні вимоги, які мають застосовуватися до такого типу обладнання, визначити вимоги щодо системних випробувань та експлуатації СНЕ, надання допоміжних послуг оператору системи передачі за допомогою СНЕ, а також порядок обміну інформацією між ОСП та Користувачами системи передачі, що мають СНЕ.

Проєкт оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/2021/pr_132/pr_132-2021.zip

Зауваження та пропозиції до зазначеного акта приймаються НКРЕКП до 12 липня 2021 року включно.

22 червня 2021 року НКРЕКП оприлюднило для обговорення проєкт постанови «Про внесення зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії», затвердженого постановою НКРЕКП № 1817 від 30.08.2019 (далі – Порядок).

Проєкт постанови передбачає, що заявник, який подає до НКРЕКП заяву для встановлення «зеленого» тарифу, серед інших документів у разі, якщо технічні умови приєднання до електричних мереж об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу), на день реєстрації заяви щодо встановлення «зеленого» тарифу втратили чинність згідно зі статтею 30 та пунктом 5 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», то такий заявник додатково має подати копію акту щодо надання послуги з приєднання або копію повідомлення про надання послуги з приєднання об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу). При цьому такий акт/повідомлення повинні бути  видані протягом строку чинності технічних умов приєднання до електричних мереж згідно з вимогами статті 30 та пункту 5 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Доповнення переліку документів для встановлення «зеленого» тарифу зазначеними актом щодо надання послуги з приєднання або копією повідомлення про надання послуги з приєднання об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу) Регулятор фактично запроваджує додаткову умову/вимогу для встановлення «зеленого» тарифу, не передбачену статтею 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії».

Проєкт постанови оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/2021/pr_126/pr_126-2021.zip

Зауваження та пропозиції до зазначеного акта приймаються НКРЕКП до 08 липня 2021 року включно.

14 червня 2021 року НКРЕКП оприлюднило для обговорення проєкт постанови «Про внесення змін до Правил ринку».

Проєктом постанови передбачається внесення змін до Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307, в частині визначення плати за невідповідність надання послуг з балансування та плати за невідповідність надання послуг із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою, шляхом уточнення відповідних формул.

Проєкт постанови оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/2021/pr_124/pr_124-2021.zip

Зауваження та пропозиції до зазначеного акта приймалися  НКРЕКП до 24 червня 2021 року включно.