Законодавчі ініціативи за період 01 липня – 20 липня 2021 року, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ

Верховна Рада України

Прийняті закони

14 липня 2021 року прийнятий Закон України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу». Як проєкт закону був зареєстрований у ВРУ за № 3508-д від 04.06.2021 року.

Закон спрямований на погашення заборгованості, що утворилася на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, та регулює відносини на ринку природного газу, у сфері теплопостачання. Між першим та другим читанням в порушення вимог Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» до проєкту закону з реєстраційним № 3508-д у терміновому порядку були включені правки, якими внесені зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії», зокрема:

 • оператору ринку, що забезпечує функціонування РДН та ВДР, надається право організовувати та проводити електронні аукціони з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за умови отримання відповідних ліцензій НКЦПФР;
 • конкретизовано перелік документів, на підставі яких металургійні підприємства отримують у Мінпромполітики довідку про підтвердження статусу підприємства “зеленої” електрометалургії;
 • розрахунки за двосторонніми договорами здійснюються виключно у грошовій формі, у тому числі шляхом клірингу (неттінгу);
 • у двосторонніх договорах купівлі-продажу елктричної енергії повинна зазначатися ціна електричної енергії, визначена у грошових одиницях (раніше договір міг містити ціну електричної енергії або порядок її розрахунку (формування);
 • з закону виключено положення про те, що ціна купівлі-продажу електричної енергії та інші показники можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку;
 • тимчасово, до 1 листопада 2021 року, встановлено обмеження для трейдерів та/або постачальників щодо загального (максимального) обсягу продажу електричної енергії на РДН – не більше 10 відсотків у розрахунковому періоді (місяці);
 • тимчасово, до 1 квітня 2022 року, встановлено обов’язок для всіх виробників електричної енергії, незалежно від форми власності (крім виробників з ВДЕ, які продають за «зеленим» тарифом) здійснювати продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах. Починаючи з 1 вересня 2021 року відпуск електричної енергії може здійснюватись виключно у разі якщо такі договори були укладені за результатом проведення електронних аукціонів. Таким чином, виробники, які мають раніше укладені поза аукціонної платформи договори купівлі-продажу електричної енергії, повинні будуть до 1 вересня 2021 року розірвати такі договори та укласти нові через електронні аукціони.

Станом на 20 липня 2020 р. закон знаходиться на підписі у Голови Верховної Ради України.

15 липня 2021 року прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж». Як проєкт закону був зареєстрований у ВРУ за № 5009 від 04.06.2021 року.

Зокрема, законом передбачено:

 • визначення термінів «енергетична інфраструктура», «лінійний об’єкт»;
 • спрощений порядок розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності для будівництва лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури;
 • порядок встановлення земельних сервітутів на землях державної, комунальної власності;
 • типова форма договору про встановлення земельного сервітуту затверджується Кабінетом Міністрів України;
 • внесення змін до ст. 21 ЗУ «Про ринок електричної енергії», згідно з якими:
 • оператори системи розподілу зобов’язані здійснювати розроблення та узгодження проектної документації на будівництво та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) потужністю до 400 кВт, а також заходи щодо відведення земельних ділянок для розташування відповідних об’єктів електроенергетики. Для замовників приєднання об’єктів потужністю більше 400 кВт залишається чинний порядок, що дозволяє обирати проектувальника для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання, зменшуючи вартість приєднання на вартість проєктних робіт;
 • доповнено новими частинами, які врегульовують питання приєднання електроустановок замовника до електричних мереж ОСР, якщо таке приєднання вимагає будівництва та/або технічного переоснащення електричних мереж ОСП (або суміжного ОСР). Таке приєднання реалізується на підставі багатостороннього договору між замовником та ОСП, ОСР. Замовник забезпечує розроблення та узгодження проектної документації на будівництво та/або технічне переоснащення електричних мереж ОСП (суміжного ОСР), відведення земельних ділянок, а ОСП (суміжний ОСР) здійснює будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи у власних мережах;
 • уточнено вимоги до складу технічних умов на приєднання;
 • у разі переходу ОСП, ОСР на стимулююче тарифоутворення, кошти, отримані ОСП, ОСПР як плата за приєднання на створення (будівництво) електричних мереж лінійної частини приєднання, підлягають поверненню замовнику;
 • встановлюється відповідальність (штрафи) ОСП, ОСР за відмову в приєднанні електроустановок замовника до мереж, за неоприлюднення інформації або оприлюднення недостовірної інформації про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій, інформації про лінії електропередавання;
 • визначений спрощений порядок набуття прав на земельні ділянки у разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва та особливості проведення державної реєстрації переходу речових прав на такі земельні ділянки;
 • спрощені вимоги до здійснення оцінки впливу на довкілля при будівництві лінійних об’єктів. Наразі, оцінці впливу на довкілля підлягатимуть проєкти будівництва повітряних лінії електропередачі напругою 220 кіловольт і більше (зараз – повітряні та кабельні лінії напругою 110 кіловольт і більше) та підстанцій напругою до 330 кіловольт і більше (зараз – підстанції напругою 330 кіловольт і більше);
 • запровадження механізму «єдиного вікна» для подання розробниками проектної документації та узгодження її із заінтересованими сторонами;
 • інші питання.

Окремо звертаємо увагу на положення закону, яким частину 7 статті 30 Закону України «Про регулювання альтернативних джерел енергії» доповнюється новим положенням:

«У разі якщо замовник є суб’єктом господарювання, який має намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з енергії сонця) та відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» уклали договори купівлі продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом до 31 грудня 2019 року, технічні умови для об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з енергії сонця), видані такому замовнику, є чинними до 31 грудня 2022 року».

Таким чином, для проєктів будівництва обєктів ВДЕ, що реалізуються відповідно до преРРА, що укладені до 31 грудня 2019 року, ТУ будуть чинні до 31 грудня 2022 року. Зазначене позитивно впливатиме на реалізацію інвесторами таких проєктів. Проте, під час планування діяльності інвесторам слід памятати, що для встановлення «зеленого» тарифу для проєкту ВДЕ інвестор має дотриматись вимоги щодо введення об’єкту в експлуатацію протягом 3 років з дати укладання преРРА (відповідно до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії»).

Станом на 20 липня 2020 р. закон знаходиться на підписі у Голови Верховної Ради України.

Зареєстровані проєкти

14 липня 2021 року зареєстрований проект закону за № 5766 про внесення змін до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” стосовно удосконалення процедури оцінки впливу на довкілля. Законопроєкт, зокрема, передбачає:

 • перехід на електронний документообіг між суб’єктами – учасниками процедури оцінки впливу на довкілля та відмови від паперового документообігу;
 • вимогу щодо попереднього аналізу звіту з оцінки впливу на довкілля уповноваженим органом з метою надати можливість суб’єкту господарювання надати додаткову інформацію до звіту (за результатами попереднього аналізу);
 • скорочення строку для надання висновку з оцінки впливу на довкілля з 25 до 10 робочих днів, у зв’язку з відведенням 15 робочих днів для здійснення попереднього аналізу звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • підстави для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та обов’язковість оприлюднення  у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля;
 • інші положення.

Законопроєкт (у разі його прийняття) може впливати на діяльність інвесторів, що розробляють або планують розробляти нові проєкти у сфері ВДЕ, що підлягають оцінці впливу на довкілля.

 Кабінет Міністрів України

Прийняті рішення

07 липня 2021 року прийнято постанову № 690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна».

Зазанченим рішенням КМУ затвердив Порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна. Порядок визначає:

 • процедуру подання документів для присвоєння, зміни, коригування, анулювання адреси, строки їх розгляду та порядок присвоєння;
 • реквізити (складові) адрес об’єктів будівництва, об’єктів нерухомого майна із деталізацією випадків, коли ці реквізити (складові) застосовуються чи не застосовуються;
 • необхідні реквізити для присвоєння адреси за межами населених пунктів;
 • присвоєння адреси окремим частинам будинку, які є самостійними об’єктами права на нерухоме майно (квартири, гаражні бокси, машиномісця, інші житлові та нежитлові приміщення);
 • упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна;
 • перелік об’єктів, яким не присвоюється адреса об’єктів нерухомого майна.

Документ буде корисним для інвесторів, що реалізують проєкти у сфері ВДЕ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийняті рішення

04 липня 2021 року прийнято постанову  № 1081 «Про забезпечення достатнього рівня ліквідності на ринку електричної енергії та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП».

У зв’язку з різким зниженням ціни на РДН, що спостерігалось у перші дня липня 2021 року, спричинених виведенням попиту з ринку «на добу наперед» на ринок двосторонніх договорів (РДД), Регулятор прийняв такі рішення через зазначену постанову:

 • установив обмеження щодо місячного обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими між собою, у розмірі 50 відсотків їх місячного обсягу продажу електричної енергії (крім договорів, укладених для забезпечення ПСО);
 • встановив для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на РДН на рівні 95% (було 50 %);
 • тимчасово до 08 липня 2021 року (включно) встановив граничну нижню межу для заявок учасників ринку на торги на РДН та ВДР. Так, учасники РДН і ВДР у своїх заявках на торги в торговій зоні «ОЕС України» повинні зазначати ціни на електричну енергію не нижче ціни, визначеної оператором ринку, що дорівнює для кожної години добутку тарифу на відпуск електричної енергії ДП НАЕК «Енергоатом», що діяв станом на 30 червня 2019 року, та фактичних місячних значень ІЦВ за липень 2019 року – травень 2021 року.

08 липня 2021 року  прийнято постанову  № 1116 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 04 липня 2021 року № 1081», якою продовжено  до 11 липня 2021 року дію мінімального цінового обмеження на РДН, що було встановлено рішенням Регулятора від 04 липня 2021 року.

14 липня 2021 року прийнято постанову № 1125 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766».

Постановою вносяться зміни до постанови  НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» – так звана «ковідна постанова», якою Регулятор змінює правила роботи на ринку без попереднього їх обговорення всупереч встановленого статтею 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» порядку підготовки рішень Регулятора, що мають ознаки регуляторних актів.

Зазначена постанова спрямована на виключення можливості формування від’ємного сальдованого значення у деяких учасників ринку, що виникають у зв’язку з неможливістю здійснити закупівлю електричної енергії на РДН для забезпечення виконання своїх договірних зобов’язань за двосторонніми договорами.

Постановою, зокрема, встановлено, що для кожного учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, обсяг максимального продажу у торговій зоні «ОЕС України» на РДН і ВДР вираховується як різниця між обсягами, зареєстрованими станом на 10:00 годину за один день до торгового дня (Д-1) ДД на купівлю, та обсягами, зареєстрованими станом на 10:00 годину за один день до торгового дня (Д-1) ДД на продаж.

При цьому, ОСП після 10:00 години за один день до торгового дня (Д-1) припиняє реєстрацію двосторонніх договорів на день Д.

Проєкти регуляторних актів, оприлюднені для обговорення

08 липня 2021 року НКРЕКП оприлюднено для обговорення проєкт постанови «Про затвердження Змін до Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Зміни до Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, спрямовані на удосконалення Порядку ліцензування  субєктів господарювання, які отримали в управління майно від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за результатами конкурсу передано в управління активи, на якому раніше здійснювалась  ліцензована діяльність іншим суб’єктом відповідно до діючої ліцензії НКРЕКП.

Проєкт оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/2021/pr_145/pr_145-2021.zip

Зауваження та пропозиції до зазначеного акта приймаються НКРЕКП до 22 липня 2021 року включно.

01 липня 2021 року НКРЕКП оприлюднило для обговорення проєкт постанови «Про затвердження Змін до Правил ринку».

У поточному часі на балансуючому ринку передбачені продукти для прямої та запланованої активації пропозицій постачальників послуг з балансування (далі – ППБ), із короткостроковим часом активації та часом поставки, для чого використовується енергоблоки, що заходяться в роботі.

Водночас для балансування енергосистеми часто виникає необхідність надання диспетчерських команд, які потребують пуску/зупинки енергоблоків.

Зазначеним проєктом пропонуються зміни до Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307, що стосуються впровадження нового продукту на балансуючому ринку для тривалої активації пропозиції постачальників послуг з балансування (до 6 годин), зокрема:

 • порядок надання ППБ продукту на балансуючому ринку для тривалої активації;
 • порядку активації ОСП продукту на балансуючому ринку для тривалої активації;
 • механізму розрахунку ОСП обсягу продукту на балансуючому ринку для тривалої активації.

Проєкт оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/2021/pr_139/pr_139-2021.zip

Зауваження та пропозиції до зазначеного акта приймалися НКРЕКП до 14 липня 2021 року включно.