Законодавчі ініціативи за період 01 листопада – 15 листопада 2021 року, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ

Верховна Рада України

Прийняті закони у першому читанні

02 листопада 2021 року прийнято  у першому читанні проект закону про Державний бюджет України на 2022 рік, реєстраційний № 6000.

Відповідно до проєкту закону зупиняється дія частини третьої статті 8 Закону України “Про альтернативні джерела енергії”, яка містить вимогу до Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті видатки на фінансову підтримку гарантованого покупця для оплати електричної енергії, виробленої виробниками з ВДЕ, в обсязі не менше 20 відсотків прогнозної виробітки товарної продукції електричної енергії з альтернативних джерел на відповідний рік.

Таким чином, при прийнятті зазначеної норми в остаточній редакції закону вказаний обсяг коштів так і не буде передбачений у Державному бюджеті на 2022 рік для фінансової підтримки Гарантованого покупця, як це не відбулося у 2021 році. Крім того, втрачається фактично можливість вимагати у Кабінету Міністрів України передбачити у Державному бюджеті на 2022 такі видатки.

Прийняті постанови

08 листопада 2021 прийнято Постанову Верховної Ради України, реєстраційний №6263, щодо звернення до Конференції ООН зі зміни клімату.

Постанова рекомендує Кабінету міністрів України:

  • збезпечити підготовку плану заходів реалізації оновленого національно визначеного внеску до Паризької угоди в різних секторах;
  • затвердити стратегію декарбонізації України та строки її виконання;
  • забезпечити підготовку стратегічних планів та аналітичних розрахунків щодо справедливої зеленої трансформації України, зменшення викидів метану та реформи управління лісами;
  • забезпечити підготовку фінансово-економічних розрахунків реалізації заходів зменшення викидів парникових газів.

Прийняття постанови позитивно вплине на подальший процес зеленої трансформації країни.

Зареєстровані проєкти

02.11.2021 року зареєстрований проект закону за № 6255  про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впровадження електронних перевірок (е-аудит).

Суб’єктом законодавчої ініціативи є Кабінет Міністрів України. Проектом закону пропонується зобов’язати платників податків  подавати до органів ДПС  експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також зміни у фінансово-господарському стані платника податків за звітний (податковий) рік у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T).

Для великих платників податків – з 01.01.2025 року, а для решти платників податку – з 01.01.2027 року. Для забезпечення податкової дисципліни законопроектом запроваджується відповідальність платників податків за неподання, несвоєчасне подання, подання з помилками стандартного аудиторського файлу (SAF-T) в передбачені кодексом терміни.

01.11.2021 року зареєстрований проєкт закону за № 6244 про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Законопроектом запроваджується така категорія суб’єктів звітування як «група», яка передбачає материнське підприємство та її дочірні підприємства, та визначаються малі, середні та великі групи.  Звільняються від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності малі та середні групи. Удосконалюються окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної за МСФЗ на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі, та уточняється перелік підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, оприлюднюють консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом. Уточняються вимоги до обов’язкових реквізитів первинних документів.

Робота Комітетів Верховної Ради України

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

01 листопада 2021 р. відбулось засідання Комітету, на якому був розглянутий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії, реєстр. №2553, та рекомендований для прийняття його у другому читанні та в цілому.

Кабінет Міністрів України

Прийняті рішення

Розпорядження КМУ від 13 листопада 2021 р. № 1436-р.

Розпорядженням звільнено Петриковця Костянтина Яковлевича 13 листопада 2021 р. з посади директора державного підприємства “Гарантований покупецьˮ.

Розпорядження КМУ від 13.11.2021 № 1437-р.

Розпорядженням призначено Улиду В. Ю. виконуючим обов’язки директора державного підприємства “Гарантований покупець.

Постанова КМУ від 03 листопада 2021 р. № 1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок».

Постановою, зокрема, затверджено Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок, та внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051.

Затверджена раніше (до набрання чинності нової Методики) технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, є чинною до прийняття рішення відповідного органу місцевого самоврядування про затвердження нової технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Зазначений нормативно-правовий акт може бути  корисним для інвесторів, що реалізують проєкти у сфері ВДЕ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

12 листопада 2021 року прийнято постанову № 2159 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766».

Раніше НКРЕКП було внесено ряд змін до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», згідно з якими, зокрема, передбачено для кожного учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, обсяг максимального продажу у торговій зоні “ОЕС України” на РДН і ВДР вираховується як різниця між обсягами, зареєстрованими станом на 10:00 годину за один день до торгового дня (Д-1) ДД на купівлю, та обсягами, зареєстрованими станом на 10:00 годину за один день до торгового дня (Д-1) ДД на продаж.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про ринок електричної енергії», при застосуванні заходів, що вживаються у разі порушення безпеки постачання електричної енергії, не має допускатися дискримінація між договорами купівлі-продажу електричної енергії в межах України та договорами експорту-імпорту електричної енергії.

У зв’язку з цим НКРЕКП прийнято постанову  № 2159, якою внесено технічне уточнення в частині визначення для кожного учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, обсягу максимального продажу у торговій зоні «ОЕС України» на РДН і ВДР як різницю між зареєстрованими станом на 10:00 годину за один день до торгового дня (d-1) обсягами за ДД на купівлю та імпорту електричної енергії і обсягами за ДД на продаж та експорту електричної енергії.

10 листопада 2021 року прийнято постанову № 2156 «Про погодження Інструкції щодо подання та публікації даних на ринку електричної енергії».

Оператор системи передачі здійснює передачу на платформу прозорості ENTSO-E даних щодо функціонування ринку електричної енергії відповідно до Порядку, затвердженого постановою НКРЕКП від 19.06.2018 № 459. Пунктом 2.1 Порядку передбачено, що ОСП розробляє Інструкцію щодо подання та публікації даних на ринку електричної енергії. ПрАТ «НЕК Укренерго» була підготовлена оновлена редакція Інструкції, що передбачає спрощення та оптимізацію процедури надання даних шляхом:

використання інформації, наданої власниками первинних даних до системи управління ринком (market management system), для передачі ОСП відповідних даних на платформу прозорості ENTSO-E;

створення можливості подання власниками первинних даних відповідних даних через додатковий функціонал в особистому кабінеті користувача автоматизованої системи місцевого офісу видачі ЕІС-кодів (LIO).

Прийнятою постановою № 2156 НКРЕКП  погодило оператору системи передачі Інструкцію у новій редакції та зобов’язало протягом 5 робочих днів з дня прийняття оприлюднити Інструкцію щодо подання та публікації даних на ринку електричної енергії на власному вебсайті.

17 листопада НКРЕКП  на власному вебмайті (https://www.nerc.gov.ua/?news=12329) звернуло увагу учасників ринку, які є власниками первинних даних на необхідність на постійній основі подавати та оновлювати дані до ОСП згідно з Порядком та Інструкцією.

Власниками первинних даних є суб’єкти господарювання, що формують первинні дані щодо функціонування ринку електричної енергії (оператор системи передачі електричної енергії, оператори систем розподілу електричної енергії, суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва електричної енергії, зі встановленою потужністю одиниці генерації 1 МВт та більше, споживачі з встановленою потужністю одиниць споживання 100 МВт і більше та оператор ринку).

10 листопада 2021 року прийнято постанову  № 2027 «Про затвердження Змін до додатків до Кодексу системи передачі».

Зазначеною постановою вносяться зміни до Додатку 5 «Типовий договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління» та Додатку 6 «Типовий договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління», якими передбачено:

конкретизацію положень Договорів, які стосуються умов та порядку сплати та оформлення платіжних документів при підписанні з Користувачами системи передачі первинної документації за умови впровадження електронного документообігу;

забезпечення процесів обміну документами при здійсненні розрахунків за надані/отримані послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

забезпечення статусу правової визначеності електронного документу при застосуванні кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

08 листопада 2021 року прийнято постанову № 2003 «Про погодження Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання)».

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України  22 жовтня 2021 року було розглянуто ситуацію щодо забезпечення паливом виробників електричної енергії, констатовано критичну ситуацію, що створює загрозу безпеці постачання електричної енергії та проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022рр. та запропоновано НКРЕКП надати можливість виробникам виробляти електричну енергію із використанням газу та мазуту, зокрема для виконання диспетчерських команд з урегулювання системних обмежень, що оплачуватимуться за заявленою виробниками економічно обґрунтованою ціною. З цією метою НЕК «Укренерго» розроблено, а НКРЕКП погоджено Тимчасовий порядок придбання оператором системи передачі допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання).

05 листопада 2021 року прийнято постанову № 1997.

Зазначеною постановою НКРЕКП схвалює підписання НЕК «Укренерго» з Міністерством фінансів України Договору про заходи щодо забезпечення виконання зобов’язань за Договором від 05.11.2021 № 13110-05/485 про погашення заборгованості приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.

Зазначений Договір укладається НЕК «Укренерго» з Міністерством фінансів України на виконання  НЕК «Укренерго» доручення Уряду щодо здійснення випуску п’ятирічних зелених єврооблігацій сталого розвитку [Green and Sustainability-linked bonds] на суму 825 млн доларів США, у еквіваленті 21 691 972 500,00 грн з дохідністю 6,875% для погашення заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробника за «зеленим» тарифом.

Проєкти, оприлюднені для обговорення

10 листопада 2021 року НКРЕКП схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік». Проєкт постанови оприлюднено для обговорення.

 

Проєкт рішення оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/2021/pr_300/pr_300-2021.pdf

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 22 листопада 2021 року у письмовому та електронному вигляді.

Відкрите обговорення проєкту рішення відбудеться дистанційно шляхом застосування технічних засобів, зокрема відео- та аудіозв’язку 24 листопада 2021 року о 14:00.

10 листопада 2021 року НКРЕКП схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік».

Проєкт рішення оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/2021/pr_301/pr_301-2021.pdf

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 22 листопада 2021 року у письмовому та електронному вигляді.

Відкрите обговорення проєкту рішення відбудеться дистанційно шляхом застосування технічних засобів, зокрема відео- та аудіозв’язку 24 листопада 2021 року о 14:00.