Законодавчі ініціативи за період 01 жовтня – 15 жовтня 2021 року, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ

Верховна Рада України

Прийняті в цілому та набрали чинності

08 жовтня 2021 року прийнято  в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи».

Закон набрав чинності 10 жовтня 2021 року.

Відповідно до закону вносяться зміни до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та збільшується строк виконання  юридичними особами обов’язку  щодо повідомлення державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності з трьох місяців (спливав 11 жовтня 2021 року) до одного року з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджена форма та зміст структури власності (наказ Мінфіну від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», який набув чинності 11 липня 2021 року).

Таким чином строк для повідомлення державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності подовжено до 11 липня 2022 року.

Процедурні рішення

05 жовтня 2021 року Верховною Радою проголосовано про застосування особливої процедури при розгляді у другому читанні проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, реєстраційний №5600. Особливість процедури полягає у тому, що кожна фракція визначає не більше 5 правок, що не були враховані головним комітетом, на яких фракція наполягає та буде ставити на підтвердження під час розгляду законопроєкту у другому читанні. Позафракційні депутати мають право визначити лише одну правку, яка буде поставлена на підтвердження у другому читанні. Ця процедура застосовується для скорочення часу розгляду законопроєктів із значною кількістю поданих правок.

Нагадаємо, що із законопроєкту № 5600 профільний Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики виключив положення про запровадження акцизу на електричну енергію, що виробляється виробниками ВДЕ. Крім цього, законопроєкт до другого читання передбачає:

 • касовий метод для визначення податкових зобов’язань з податку на прибуток для виробників електричної енергії з ВДЕ (пункт 58 Перехідних положень);
 • спрямування надходжень від екологічного податку за викиди СО2 на заходи, що призводять до скорочення викидів СО2 таких галузей як “Переробна промисловість” та “Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря” (відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009: 2010), в обсязі не менше 70 відсотків надходжень від сплати екологічного податку підприємтвами відповідної галузі. Для реалізації цього положення передбачена розробка та схвалення змін до Бюджетного кодексу України.

Проєкт закону планується до розгляду Верховною Радою України у другому читанні 21 жовтня 2021 року.

Зареєстровані проєкти

13.10.2021 року зареєстрований проект закону за № 6175  про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині посилення відповідальності у сфері охорони природи, використання природних ресурсів

Законопроєктом передбачається внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення збільшивши розмірів штрафів за порушення вимог законодавства у сфері охорони довкілля, зокрема за:

 • порушення правил використання земель
 • зняття та перенесення  ґрунтового  покриву земельних  ділянок з порушенням умов зняття, збереження i використання родючого шару ґрунту
 • самовільне зайняття земельної ділянки

Як пояснює автор законопроєкту (Кабінет Міністрів України), посилення адміністративної відповідальності має усунути наявний дисбаланс між фактичним розміром заподіяної навколишньому природному середовищу шкоди та розміром існуючих штрафів, які не змінювались вже багато років та не є адекватним заходом впливу на порушників.

07.10.2021 року зареєстрований проєкт закону за № 6148 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти довкілля.

Законопроєктом передбачається внести зміни до окремих статей Кримінального  кодексу України, посиливши відповідальність за злочини проти довкілля, вже визначені у Кодексі, а також шляхом встановлення нових, за порушення яких настає кримінальна відповідальність. Зокрема, запроваджується кримінальна відповідальність за здійснення господарської діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без здійснення такої оцінки, якщо така діяльність привела до тяжких наслідків (загибель чи шкода здоров’ю однієї або більше людини та інші тяжкі наслідки).

 

Робота Комітетів Верховної Ради України

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

04 жовтня 2021 року відбулось засідання Комітету, на якому члени Комітету розглянули та рекомендували Верховній Раді України до схвалення у другому читанні та в цілому:

 • Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, №3790.
 • Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про альтернативні види палива” щодо розвитку виробництва біометану, №5464.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

12 жовтня 2021 року відбулось засідання Комітету, на якому серед інших розглянуто та рекомендовано Верховній Раді України до схвалення у другому читання та в цілому проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, реєстраційний №5600.

Кабінет Міністрів України

Прийняті рішення

11 жовтня 2021 року прийнято постанову № 1049 «Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов’язаннями приватного акціонерного товариства “Національна енергетична компанія “Укренерго”.

Зазначеним рішенням КМУ затвердив Умови надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що залучається приватним акціонерним товариством “Національна енергетична компанія “Укренергоˮ.

При цьому КМУ окремо визначив напрямок використання коштів, що будуть отримані за запозиченням:

«Міністерству енергетики разом з ПрАТ “НЕК “Укренерго” та ДП “Гарантований покупець” забезпечити спрямування коштів за запозиченнями на погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом, укладених ДП “Гарантований покупець” з виробниками електричної енергії, яким встановлено “зелений” тариф».

 

11 жовтня 2021 р. прийнято постанову № 1060 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на охорону навколишнього природного середовища».

Зазначеним рішенням КМУ затвердив Критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на охорону навколишнього природного середовища. Документ, серед іншого, визначив критерії допустимості надання державної допомоги у сфері енергетики:

 • на високоефективну когенерацію;
 • на енергетичну інфраструктуру;
 • на забезпечення балансової надійності об’єднаної енергетичної системи України.

Так, надання державної допомоги на забезпечення балансової надійності об’єднаної енергетичної системи України може здійснюватися в різних формах, зокрема у формі інвестицій і операційної допомоги, і може мати різні цілі, у тому числі спрямовані на розв’язання короткострокових проблем, наприклад, викликаних відсутністю маневрової генеруючої потужності, щоб уникати наслідків коливань в об’єднаній енергетичній системі України, спричинених збільшенням частки відновлюваних джерел енергії, або може визначити мету забезпечення відповідності (достатності) генеруючих потужностей та/або заходів з управління попитом для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву незалежно від короткострокових проблем.

При цьому державна допомога повинна забезпечувати відповідні стимули як для існуючих, так і для майбутніх учасників ринку, які використовують взаємозамінні технології, такі як управління попитом або впровадження систем акумулювання електричної енергії.

06 жовтня 2021 року прийнято постанову № 1041 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом».

Зазначеним рішенням вносяться зміни до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 677. Зміни спрямовані на удосконалення процедури проведення конкурсів в частині:

 • скорочення строків проведення окремих етапів конкурсів;
 • спрощення процедури участі в конкурсі для інвесторів:
 • зменшено вартість гарантійного забезпечення участі у конкурсі;
 • учасникам конкурсів надано право залучати поручителів (гарантів);
 • спрощено вимоги до підготовки конкурсних пропозицій;
 • уточнення процедури визначення граничної ціни закупівлі послуги із забезпечення розвитку генеруючих потужностей;
 • надання інвесторам – переможцям конкурсу гарантій укладення з оператором системи передачі договору про послугу із забезпечення розвитку генеруючої потужності та включення у тариф на послуги з передачі електричної енергії відповідної складової на суму, визначену договором.

Постанова може впливати на інвесторів, що розробляють або планують розробляти нові проєкти у сфері енергетики.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийняті рішення

07 жовтня 2021 року прийнято постанову № 1746 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766».

Зазначеною постановою вносяться зміни до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», якими ввстановлюються нові значення цінових обмежень в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» для годин мінімального навантаження – 1500 грн/МВт*год та для годин максимального навантаження – 2500 грн/МВт*год. При застосуванні вище зазначених цінових обмежень на РДН та ВДР, середньозважена ціна РДН складатиме близько 2227 грн/МВт*год.

До цього часу діяли цінові обмеження було визначено для годин мінімального навантаження – 959,12 грн/МВт*год та для годин максимального навантаження – 2048,23 грн/МВт*год. Середньозважена ціна РДН в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» за серпень 2021 року склала 1705,85 грн/МВт*год та за вересень 2021 року – 1716,72 грн/МВт*год.

Постанова може впливати на діяльність виробників з ВДЕ або інвесторів, що розробляють або планують розробляти нові проєкти у сфері ВДЕ, та планують здійснювати діяльність на ринку без підтримки («зелений» тариф, аукціонна ціна).

06 жовтня 2021 року прийнято постанову № 1700 «Про затвердження Змін до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу».

Зазначеною постановою вносяться зміни до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 08.12.2018 р. № 1965.

Зміни стосуються:

 • запровадження нового спрощеного порядку подання оператором системи передачі, операторами систем розподілу звітів щодо стану надання послуг з приєднання та документів, інформації  щодо наданих у базовому періоді послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж;
 • порядку розрахунку плати за стандартне та нестандартне приєднання електроустановок замовників;
 • врегулюванню відносин між операторами мереж та замовниками послуг з приєднання електроустановок до мереж оператора системи передачі, операторів систем розподілу.

Постанова може впливати на діяльність інвесторів, що розробляють або планують розробляти нові проєкти у сфері ВДЕ.