Законодавчі ініціативи за період 1-31 грудня 2022 року, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ

Верховна Рада України

Закони, що набули чинності

13 грудня 2022 прийнято:

 • Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України» № 2836-IX;
 • Закон України «Про внесення зміни до розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України» № 2837-IX.

Закони набрали чинності 03 січня 2022 року. Зазначеними законами запроваджуються тимчасові стимулюючі податкові та митні пільг для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, а саме:

 • тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, але не довше ніж до 1 травня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом операції з ввезення на митну територію України визначені пунктом 9-23 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України товари, зокрема, електрогенераторні установки різних типів (код УКТ ЗЕД 8502), трансформатори, частини трансформаторів, інвертори (код УКТ ЗЕД 8504, крім товарів 8504 21 00 00, 8504 22 10 00, 8504 22 90 00, 8504 23 00 00, 8504 31 21 00, 8504 31 29 00, 8504 31 80 00, 8504 32 00 90, 8504 50 95 90);
 • тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж до 1 травня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість та ввізним мито, що безоплатно надаються Енергетичним співтовариством як допомога суб’єктам ринку електричної енергії та ввозяться для цілей відновлення та ремонту інфраструктури таких підприємств за погодженням з Міненерго;
 • тимчасово, на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування, для цілей застосування розділу VIII цього Кодексу не вважаються стаціонарними джерелами забруднення у значенні, наведеному у підпункті 14.1.230 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, електрогенераторні установки, що класифікуються за кодом 8502 згідно з УКТ ЗЕД. Відтак, у цей період зазначені установки не повинні сплачувати екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, дозволяється експлуатація генераторів, систем безперебійного електроживлення, електрогенераторних установок без отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, крім випадків, якщо вони є невід’ємною частиною об’єкта нерухомого майна, введеного в експлуатацію до 24 лютого 2022 року.

Зазначений закон може бути корисний для виробників та інвесторів у сфері ВДЕ, у яких об’єкти ВДЕ  зазнали пошкоджень внаслідок військових дій та які планують їх  відновлювати.

Зареєстровані проєкти

22 грудня 2022 року у Верховній Раді України зареєстровані:

 • за № 8298 проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану;
 • за № 8299 проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану.

Проєктами законів передбачена низка пільг для українських підприємств, які мають сприяти відновленню їх роботи та підвищенню ділової активності, зокрема, визначається перелік обладнання та комплектуючих, зокрема, електрогенераторні установки різних типів (код УКТ ЗЕД 8502), трансформатори, частини трансформаторів, інвертори (код УКТ ЗЕД 8504, крім 8504 21 00 00, 8504 22, 8504 23 00 00, 8504 31 21 00, 8504 31 29 00, 8504 31 80 00), операції з ввезення яких на митну територію України, тимчасово, у період дії воєнного стану, звільняються від оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом.

Таке звільнення надається за умови, що зазначені обладнання, комплектуючі:

 • ввозяться на митну територію України платником податків виключно для власного виробництва на території України без права відчуження, передання в оренду, лізинг чи інше право користування третім особам раніше п’яти років з дати їх ввезення на митну територію України;
 • не мають походження з країни, визнаної державою окупантом згідно із законом та/або державою-агресором щодо України згідно із законодавством, та/або не ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

У разі відчуження, передання в оренду, лізинг чи інше право користування третім особам раніше п’яти років з дати ввезення обладнання, комплектуючих на митну територію України, чи у разі їх нецільового використання, платник податку буде зобов’язаний сплатити мито у розмірах, визначених Митним кодексом на день подання митної декларації, а також податкові зобов’язання на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена при ввезені на митну територію України таких товарів, та пеню, розраховану відповідно до Податкового кодексу з дня ввезення на митну територію України до дня збільшення податкового зобов’язання.

Кім цього, змінами до Податкового кодексу України тимчасово, на період з 1 липня 2022 року по 31 грудня року, у якому припинено або скасовано воєнний або надзвичайний стан, дозволяється суб’єктам господарювання, які використовують воду для потреб гідроенергетики, не нараховувати та не сплачувати рентну плату за спеціальне використання води за фактичний обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електричної енергії розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації.

Зазначений проєкт закону може бути корисний для виробників та інвесторів у сфері ВДЕ, у яких об’єкти ВДЕ  зазнали пошкоджень внаслідок військових дій та які планують їх  відновлювати.

19 грудня 2022 року за № 8291 зареєстрований проєкт закону про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України (щодо врахування отриманої безоплатної та безповоротної допомоги підприємствами комунальної та енергетичної інфраструктури при обрахуванні і сплаті податку на прибуток підприємств.

Законопроектом пропонується внести зміни до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, якими встановити, що тимчасово, протягом періоду воєнного стану на території України, а також протягом шести місяців з моменту його припинення або скасування, підприємства, що мають відповідні ліцензії та здійснюють на їх підставі господарську діяльність із виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, транспортування, розподілу природного газу, централізованого теплопостачання – виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення та є платниками податку на  прибуток підприємств відповідно до розділу III цього Кодексу, зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму отримання ними безоплатної та безповоротної допомоги у формі товарів (обладнання) від іноземних держав чи міжнародних організацій (донорів), благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України  для відновлення і ремонту інфраструктури таких підприємств.

02 грудня 2022 року за № 8258 зареєстрований проект постанови про розвиток водневої енергетики з метою забезпечення економічної та енергетичної безпеки України.

Проєкт постанови Верховної Ради України, що пропонується схвалити, передбачає ряд доручень, спрямованих на створення умов для розвитку водневої енергетики в Україні, а саме:

 • Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів, необхідних для:
 • розроблення проєктів змін до нормативно-правових актів з питань розвитку водневої енергетики та внести їх на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;
 • проведення аналіз чинного законодавства, передусім в сфері зберігання та транспортування водню через газові мережі (зокрема, у складі сумішей з природним газом), а також використання водню у транспортному секторі, та сформувати перелік необхідних змін до законодавства;
 • забезпечити розробку та впровадження технічних стандартів, регламентів щодо виробництва та постачання водню;
 • забезпечити проведення необхідних консультацій з Європейським Союзом та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства щодо питань, пов’язаних із підтримкою та розвитком водневої енергетики України.
 • Президенту України рекомендувати утворити Консультативну раду з питань розвитку водневої енергетики як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
 • Раді національної безпеки і оборони України рекомендувати вжити заходів, спрямованих на підвищення ефективності державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки щодо розвитку водневої енергетики та строки її виконання тощо.

Кабінет Міністрів України

Прийняті рішення

Постанова КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Постановою затверджено у новій редакції Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Порядок визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та поширюється у тому числі на підприємства, установи та організації, незалежно від підпорядкування і форми власності. Порядок передбачає для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів використання Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Даний Порядок буде корисний для  керівників підприємств, а також працівників підприємств, відповідальних за ведення військового обліку, питання мобілізаційної роботи та організацію роботи з бронювання військовозобов’язаних працівників.

Постанова КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1480 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2022 р. № 1259».

Постанова КМУ від 02 грудня 2022 р. № 1345 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2022 р. № 1259».

Постанова КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1480 та постанова КМУ від 02 грудня 2022 р. № 1345 вносять зміни до постанови КМУ від 4 листопада 2022 р. № 1259, якою встановлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним відповідними рішеннями Мінекономіки та які не закінчилися на день набрання чинності цією постановою (тобто станом на 10 листопада), продовжуються автоматично на один місяць.

Постановою КМУ від 02 грудня 2022 р. № 1345 автоматичне продовження строку дії відстрочок від призову подовжено до двох місяців. Пізніше, відповідно до постанови КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1480 автоматичне продовження строку дії від призову було подовжено до трьох місяців.

Постанова КМУ від 27 грудня 2022 р. № 1463 «Про внесення змін до пункту 2 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010».

Відповідно до прийнятої постанови у період дії воєнного стану діяльність з будівництва повітряних ліній електропередачі напругою 220 кВ і більше та підстанцій напругою 330 кВ і більше віднесена до діяльності, яка може здійснюватися без оцінки впливу на довкілля як того вимагає Закон України «Про оцінку впливу на довкілля».

Постанова КМУ від 27 грудня 2022 р. № 1455 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж».

Рішенням Уряду затверджено у новій редакції Правила охорони електричних мереж.

Дія Правил охорони електричних мереж поширюється на всі підприємства, фізичних осіб/фізичних осіб — підприємців, у власності яких перебувають об’єкти передачі електричної енергії і/або які здійснюють їх експлуатацію. Також Правила поширюються на тих, кому надаються у власність або користування земельні ділянки, на яких розміщуються об’єкти передачі електричної енергії.

Також Правила використовуються у разі проектування, будівництва та експлуатації електричних мереж, а також під час провадження інших видів діяльності, виконання робіт поблизу електричних мереж, зокрема, що стосується дотримання вимог щодо визначення меж охоронних зон електричних мереж, режиму використання земель у межах охоронних зон електричних мереж тощо.

Зазначена постанова може бути корисною для виробників та інвесторів у сфері ВДЕ, які планують проєктування та будівництво нових об’єктів ВДЕ.

Постанова КМУ від 16 грудня 2022 р. № 1384 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 р. № 1109».

Рішенням Уряду внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 р. № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури», зокрема, викладено у новій редакції  Порядок віднесення об’єктів до критичної інфраструктури.

Категоризацію об’єктів критичної інфраструктури здійснюють секторальні органи у сфері захисту критичної інфраструктури (Міненерго у сфері енергетики) відповідно до Методики категоризації об’єктів критичної інфраструктури, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1109.

Постанова КМУ від 09 грудня 2022 р. № 1367 «Деякі питання реалізації спільного з Кредитною установою для відбудови KfW проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ».

Рішенням Уряду визнано доцільним залучення ПрАТ «НЕК «Укренерго» кредиту від Кредитної установи для відбудови KfW,  у розмірі 32,5 млн Євро під державну гарантію та схвалено проект Гарантійної угоди між Кабінетом Міністрів України та KfW.

ПрАТ «НЕК «Укренерго» надає забезпечення виконання своїх зобов’язань за державною гарантією у розмірі не менш як 100 відсотків суми боргових зобов’язань за кредитом шляхом надходження коштів у складі тарифу на послуги з передачі електричної енергії в частині складових структури тарифу на повернення кредиту, сплати комісії за зобов’язання, відсотків та інших платіжних зобов’язань за кредитом.

Мінфін, Міненерго, НКРЕКП повинні укласти з ПрАТ «НЕК «Укренерго» договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, передбачивши в ньому забезпечення виконання підприємством зобов’язань з обслуговування та погашення позики.

Постанова КМУ від 09 грудня 2022 р. № 1365 «Про надання у 2022 році державної гарантії за зобов’язаннями ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Урядом погоджено питання надання державної гарантії для забезпечення виконання ПрАТ «НЕК «Укренерго» боргових зобов’язань за кредитом у розмірі 300 млн. євро, що залучається ПрАТ «НЕК «Укренерго» у ЄБРР. Мета використання кредитних коштів – підтримка ліквідності та стійкості роботи компанії.

Також рішенням Уряду визначено, що:

 • Мінфін, Міненерго та НКРЕКП повинні укласти з ПрАТ «НЕК «Укренерго» договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань;
 • забезпечення виконання зобов’язань за договором про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань не надається.

Постанова КМУ від 06 грудня 2022 р. № 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією».

Рішенням Уряду установлено, що:

 • перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони. Пропозиції по включенню територій до переліку готуються відповідними обласними, Київською міською військовою адміністраціями;
 • окремо визначаються території, на яких ведуться (велися) бойові дії (з розподілом на території можливих бойових дій та території активних бойових дій) та тимчасово окуповані російською федерацією території України;
 • у переліку визначаються дата початку та дата завершення бойових дій (дата виникнення та припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

Також зазначеною постановою КМУ вносено ряд змін до інших рішень Кабінету Міністрів України, які, зокрема, регулюють питання функціонування в умовах воєнного стану єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції,  Державного земельного кадастру,  інформаційної системи формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), інших нормативно-правових актів.

НКРЕКП

Прийняті рішення

30 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП прийнято постанову № 1959 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання».

Зазначеною постановою установлено розміри «зелених» тарифів для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, та надбавок до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва. Постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.

Зазначена постанова прийнята відповідно до частини 30 статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», яка передбачає щоквартальний перерахунок розміру «зелених» тарифів – на дату останнього у кожному кварталі засідання НКРЕКП за середнім офіційним валютним курсом НБУ за останніх 30 календарних днів, що передують даті такого засідання.

30 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП прийнято постанову № 1958 «Про внесення зміни до Методики формування цін на допоміжні послуги».

Зазначеною постановою внесено зміни до Методики формування цін на допоміжні послуги, затвердженої постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 635, згідно з якими встановлено, що у період дії в Україні воєнного стану та до завершення календарного року, у якому припинено або скасовано воєнний стан, ціни на допоміжні послуги визначаються на рівні цін на допоміжні послуги, сформованих на плановий період у календарному році, який передував року, у якому було введено воєнний стан в Україні.

В обґрунтуванні необхідності прийняття зазначених змін Регулятор зазначив наступне. Відповідно до розрахунків, проведених ОСП, граничні ціни на допоміжні послуги на 2023 рік значно зростуть у порівнянні з граничними цінами, що діють у 2022 році. Суттєве збільшення цін на допоміжні послуги призведе до значного зростання тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що неодмінно призведе до підвищення собівартості продукції користувачів послуг ОСП, збільшить фінансове навантаження на споживачів та виробників електричної енергії.

Зазначена постанова буде корисна виробникам ВДЕ, які працюють самостійно на ринку електричної енергії або мають намір вийти з балансуючої групи Гарантованого покупця та працювати самостійно на ринку.

Відповідно до пункту 15 постанови НКРЕКП від 25.02.2022 № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» учасники ринку повинні подавати пропозиції на ринку допоміжних послуг з ціною, що не перевищує ціну, розраховану відповідно до Методики формування цін на допоміжні послуги. В іншому випадку (у разі подання пропозиції з ціною, що перевищує розраховану відповідно до методики ціну), така пропозиція відхиляється адміністратором системи управління ринком.

23 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП прийнято постанову №  1838.

Регулятором схвалено Договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань за Гарантійною угодою між Кабінетом Міністрів України та KfW, («Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ») від 19 грудня 2022 року, укладений між Мінфіном, Міненерго, НКРЕКП та ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Голову НКРЕКП уповноважено підписати Договір та здійснювати погодження обсягів та напрямів використання ПрАТ «НЕК «Укренерго» кредитних коштів.

23 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП прийнято постанову №  1837.

Регулятором схвалено Договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань за Договором гарантії (Проект екстреного відновлення мережі електропередачі) між Україною та ЄБРР від 13 грудня 2022 року, укладений між Мінфіном, Міненерго, НКРЕКП та ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Голову НКРЕКП уповноважено підписати Договір та здійснювати погодження обсягів та напрямів використання ПрАТ «НЕК «Укренерго» кредитних коштів.

21 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП прийнято постанову № 1789 «Про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО».

Регулятор установив ПрАТ «НЕК «Укренерго» тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у розмірі:

1) на період з 01 січня 2023 року по 31 березня 2023 року (включно) –  68,28 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);

2) на період з 01 квітня 2023 року по 30 червня 2023 року (включно) – 80,87 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);

3) на період з 01 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно) – 95,54 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість).

21 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП прийнято постанову № 1788 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО».

Регулятор установив ПрАТ «НЕК «Укренерго» тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії) у розмірі:

1) на період з 01 січня 2023 року по 31 березня 2023 року (включно) – 380,28 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);

2) на період з 01 квітня 2023 року по 30 червня 2023 року (включно) – 430,25 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);

3) на період з 01 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно) –485,10 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість).

Затвердженою Регулятором структурою тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 2023 рік передбачені:

 • витрати на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств – 19 299 501 тис. грн.
 • витрати на послугу зі зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною – 2 527 965 тис. грн.

20 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП прийнято постанову № 1787 «Про визначення ставки внеску на регулювання на I квартал 2023 року».

Регулятором встановлено ставку внеску на регулювання на I квартал 2023 року у розмірі 0,084 відсотка. Внесок на регулювання сплачується платником внеску – ліцензіатом НКРЕКП з чистого доходу такого платника внеску від діяльності, що регулюється Регулятором, за звітний квартал.

19 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП прийнято постанову № 1690 «Про погодження АТ «Оператор ринку» фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора ринку та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку на 2023 рік».

Регулятором погоджено розраховані АТ «Оператор ринку» на 2023 рік:

 • фіксований платіж за користування програмним забезпеченням оператора ринку в розмірі 331,66 грн (без ПДВ);
 • тариф на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в розмірі 7,61 грн/МВт*год (без ПДВ).

Зазначена постанова буде корисна виробникам ВДЕ, які працюють самостійно на ринку електричної енергії або мають намір вийти з балансуючої групи Гарантованого покупця та працювати самостійно на ринку.

 17 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП прийнято постанову № 1689 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332».

Регулятором внесено зміни до Постанови НКРЕКП  від 25 лютого 2022 року № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану». Врегульовано окремі питання функціонування ринку електричної енергії у надзвичайній ситуації, зокрема, під час надзвичайної ситуації оператор ринку :

 • здійснює анулювання результатів торгів на РДН та ВДР на добу постачання, у якій ОЕС України перебуває в надзвичайній ситуації;
 • повертає учасникам РДН/ВДР, обсяги купівлі яких було акцептовано за результатами торгів на РДН та ВДР, що були анульовані, суми коштів, що визначається як добуток акцептованого обсягу купівлі на РДН та ВДР та ціни відповідного акцептованого обсягу;
 • не проводить торги на РДН;
 • не проводить торги на ВДР починаючи з дня, у якому ОСП оголошено про настання надзвичайної ситуації в ОЕС України, та до 23:00 першого дня (включно), після оголошення ОСП про припинення надзвичайної ситуації в ОЕС України.

Зазначена постанова буде корисна виробникам ВДЕ, які працюють самостійно на ринку електричної енергії або мають намір вийти з балансуючої групи Гарантованого покупця та працювати самостійно на ринку.

13 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП прийнято постанову № 1683 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 01 березня 2022 року № 335».

Постанову НКРЕКП від 01 березня 2022 року № 335 «Про врегулювання деяких питань на строк запровадження (введення) воєнного стану в Україні» доповнено новим положенням щодо особливостей проведення перевірок ліцензіатів у період воєнного стану, а саме.

У разі, якщо при проведенні планової або позапланової виїзної перевірки виникли обставини (тривалі екстрені або аварійні відключення електричної енергії, повітряні тривоги тощо), що перешкоджають здійсненню заходів контролю або унеможливлюють проведення перевірки протягом одного або більше робочих днів, такий день (дні) не враховуються при обчисленні строку проведення перевірки та оформлюється нове посвідчення на проведення відповідної перевірки.

06 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП прийнято постанову № 1617 «Про затвердження ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання на 2023 рік в умовах дії воєнного стану».

Регулятором прийнято рішення затвердити ставки плати за нестандартне приєднання потужності та ставки плати за лінійну частину приєднання на 2023 рік для операторів систем розподілу (без податку на додану вартість) на рівні затверджених ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання на 2022 рік.

З розмірами ставок плати за нестандартне приєднання потужності на 2023 рік для електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, у розрізі операторів систем розподілу можна ознайомитись за посиланням https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-zatverdzhennya-stavok-plati-za-nestandartne-priyednannya-potuzhnosti-ta-stavok-plati-za-linijnu-chastinu-priyednannya-na-2023-rik-v-umovah-diyi-voyennogo-stanu .

02 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП прийнято постанову № 1597 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332».

У зв’язку з оголошенням ОСП про настання надзвичайної ситуації починаючи з розрахункового періоду з 14:00 23.11.2022 року  виникла необхідність врегулювати окремі питання функціонування ринку у період надзвичайної ситуації. З цією метою Регулятором  внесені зміни до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану», якими, зокрема, передбачено особливості визначення обсягів та розрахунків за небаланси, що виникли у період надзвичайного стану:

 • для розрахунку плати за небаланс та балансуючу електричну енергію використовується значення середньої за попередні 30 днів до настання надзвичайної ситуації в ОЕС України ціни на розвантаження та завантаження, що визначається для кожного розрахункового періоду як середнє арифметичне значення погодинних середньоарифметичних значень для аналогічних розрахункових періодів маржинальної ціни балансуючої енергії на завантаження та маржинальної ціни балансуючої енергії на розвантаження, що містяться у платіжних документах, виставлених ОСП (у ролі АР) ППБ за три останні декади, що передували декаді, у якій настала надзвичайна ситуація в ОЕС України.

Якщо у відповідний розрахунковий період не сформовано одну із маржинальних цін, для розрахунку використовується наявна маржинальна ціна балансуючої енергії.

 • при розрахунку значення максимального обсягу небалансу електричної енергії для учасників ринку, що входять до балансуючої групи СВБ, не використовувати значення обсягу небалансу електричної енергії, що склався у кожному з торгових днів, у якому ОСП оголошено про настання надзвичайної ситуації в ОЕС України, та до другого дня (включно), після оголошення ОСП про припинення надзвичайної ситуації в ОЕС України.

Зазначена постанова буде корисна виробникам ВДЕ, які працюють самостійно на ринку електричної енергії або мають намір вийти з балансуючої групи Гарантованого покупця та працювати самостійно на ринку.