Законодавчі ініціативи за період 11-31 травня 2021 року, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ

Верховна Рада України

Закони, що набрали чинності

15 травня 2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі». Закон було зареєстровано у ВРУ за №3364-1-д. Законом запроваджуються норми та правила, які забезпечать проведення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії НЕК «Укренерго» відповідно до вимог європейського законодавства. Більш детально про Закон можна прочитати у  моніторингу законодавчих ініціатив за період 01-15 квітня 2021 року.

Прийняті у першому читанні проєкти

01 червня 2021 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж, зареєстровано за №5009. Більш детально про законопроект можна ознайомитись у моніторингу законодавчих ініціатив за період 01-15 лютого 2021 року.

Пропозиції (правки) народних депутатів до другого читання приймаються протягом 14 днів.

Зареєстровані проєкти

Як вже раніше повідомлялось, 28 квітня 2021 року за № 5436 зареєстровано проект Закону про внесення змін до законів України щодо питання впровадження накопичувачів енергії. Авторами виступили народні депутати Кучеренко О.,  Бондар М., Буймістер Л. та інші.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», зокрема:

 • запроваджуються визначення нових понять – «системи накопичення енергії», «накопичувач енергії» та «оператор накопичувача енергії»;
 • визначаються новий учасник ринку електричної енергії – оператора накопичувача енергії, та його прав та обов’язків;
 • встановлюються вимоги до операторів накопичувача енергії щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з накопичення енергії та визначення випадків коли отримання ліцензії не є обов’язковим;
 • встановлюються особливості використання накопичувачів енергії виробниками електричної енергії, в тому числі виробниками ВДЕ, які продають електричну енергію за “зеленим” тарифом або аукціонною ціною: а) діяльність може здійснюватися без отримання ліцензії оператора накопичувачів енергії; б) у будь-який момент потужність відпуску електричної енергії з накопичувача не повинна перевищувати встановлену потужність електроустановки з виробництва електричної енергії; в) «зелений» тариф або аукціонна ціна зберігаються незалежно від часу встановлення накопичувача;
 • визначаються вимоги до діяльності оператора накопичувачів енергії на всіх сегментах ринку (ДД, РДН, ВДР, ДП та БР);
 • встановлюються обмеження (заборона) на поєднання діяльності оператора накопичувачів енергії з діяльністю з передачі, розподілу електричної енергії, функціями гарантованого покупця, оператора ринку;
 • оператору системи передачі та операторам системи розподілу надається дозвіл використовувати накопичувачі енергії виключно для забезпечення надійної та безпечної роботи відповідної системи передачі, системи розподілу за умови, що системи накопичення енергії повинні бути повністю інтегрованими елементами мережі;
 • у разі виявлення необхідності в енергосистемі генеруючих потужностей та накопичувачів енергії законопроект передбачає можливість проведення ОСП конкурсної процедури з метою визначення переможця відповідно до процедури, визначеної статтею 29 Закону, для будівництва накопичувачів енергії. При цьому, окупність проекту може забезпечуватись платою за послугу із забезпечення достатності потужності, що сплачується з тарифу ОСП за послуги з передачі електричної енергії. Граничний розмір плати за послугу із забезпечення достатності потужності затверджується КМУ. На період реалізації проєкту держава гарантує, що договір між переможцем конкурсу та ОСП буде регулюватися законодавством України, що діє на дату укладення договору, крім законодавства, що зменшує податки та збори (обов’язкові платежі) та / або скасовує їх.

11 травня 2021 року зареєстровано альтернативний проєкт закону  за № 5436-1 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення енергетичної безпеки та розвитку систем накопичення енергії. Ініціаторами законопроєкту виступили народні депутати Камельчук Ю., Скороход А., Єфімов М. та інші.

Законопроєкт № 5436-1 врегульовує питання, що регулюються основним законопроектом № 5436, майже в аналогічний спосіб. В той же час, законопроект № 5436-1 додатково врегульовує окремі питання щодо:

 • спрощення приєднання систем накопичення енергії до системи передачі
 • оператору системи передачі дозволяється будувати та використовувати накопичувачі енергії не лише як повністю інтегровані елементи мережі також у випадках, коли:
 • такі системи накопичення енергії необхідні оператору системи передачі/розподілу для забезпечення ефективної, надійної та безпечної роботи системи. При цьому, вони не використовуються для купівлі та/або продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, надання послу з балансування та допоміжних послуг;
 • Регулятор визнав необхідність будівництва накопичувачів на підставі оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей;
 • конкурс на будівництво системи накопичення енергії, проведений відповідно до статті 29 Закону, не відбувся двічі поспіль;
 • оператору системи розподілу дозволяється будувати та використовувати накопичувачі енергії не лише як повністю інтегровані елементи мережі, а також  для забезпечення ефективної, надійної та безпечної роботи системи розподілу. При цьому, загальна потужність накопичувачів не повинна перевищувати 20 МВт та вони не можуть використовуватись для купівлі та/або продажу електричної енергії на ринку електричної енергії та/або надання допоміжних послуг.

19 травня 2021 року зареєстровано альтернативний проєкт закону  за № 5436-2 про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії та торгівлі на електронних аукціонах. Ініціаторами законопроєкту виступили народні депутати Герус А., Нагорняк С., Сольський М. та інші.

Законопроєкт № 5436-2, регулюючи більшість питань основного законопроєкту в аналогічний спосіб, в той же час містить такі відмінності:

 • законопроєктом виключена можливість застосування ОСП конкурсної процедури для визначення  переможця відповідно до процедури, визначеної статтею 29 Закону, для будівництва накопичувачів енергії з використанням механізмів окупності проектів, визначених Законом. Зокрема, через отримання переможцем конкурусу плати за послугу  із забезпечення достатності потужності;
 • в якості стимулююючого механізму розвитку систем накопичення законопроєктом пропонується звільнити системи накопичення, введені в експлуатацію з 01.10.2021 року від сплати за послуги з передачі, розподілу електричної енергії, диспетчерського управління за обсяги спожитої та відпущеної такими СНЕ електричної ене СНЕ в Україні оператори,
 • у законопроєкті виключено положення основного законопроєкту, що визначає особливості реалізації проєктів будівництва накопичувачів виробниками електричної енергії, які продають електричну енергію за «зеленим» тарифом або аукціонною ціною (положення про те, що «зелений» тариф або аукціонна ціна зберігаються незалежно від часу встановлення накопичувача);
 • аналогічно із законопроєктом № 5436-1 запропоновано дозволити оператору системи передачі та операторам систем розподілу будувати та використовувати накопичувачі  енергії не лише як повністю інтегровані елементи мережі, а також  для забезпечення ефективної, надійної та безпечної роботи систем передачі/розподілу. В законопроєкті визначені подібні з проектом № 5436-1 умови/критерії для отримання дозволу.

До того ж законопроєкт № 5436-2 пропонує:

 • визначити терміни «електронний аукціон з купівлі-продажу електричної енергії», «організатор електронного аукціону»;
 • доповнити повноваження Оператора ринку в частині проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;
 • визначити право учасників ринку вільно обирати організатора електронних аукціонів для участі в аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;
 • надати можливість здійснювати розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками ринку у тому числі шляхом клірингу (нетінгу).

Кабінет Міністрів України

Прийняті рішення

26 травня 2021 р. прийнято постанову КМУ № 518 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 439».

Як повідомлялось у моніторингу законодавчих ініціатив за період 15 квітня – 10 травня 2021 року постановою КМУ від 28 квітня 2021 р. № 439  було викладено в новій редакції Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі – Положення про ПСО). У новому Положенні про ПСО передбачається, що Гарантований покупець виключається із схеми ПСО для забезпечення потреб побутових споживачів в електричній енергії з 01 червня 2021 року. А до 15 травня 2021 року постачальників універсальних послуг було зобовязано укласти з ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідоенерго» договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, які повинні почати діяти з 1 червня 2021 року.

Нажаль, державні компанії не встигли укласти у зазначений термін договори з постачальниками універсальних послуг. Кабінетом Міністрів було внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 439 та перенесені, відповідно:

термін початку дії нового Положення про ПСО – з 1 липня 2021 року;

граничний термін для укладення постачальниками універсальних послуг договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідоенерго» – до 15 червня 2021 року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийняті рішення

26 травня 2021  року прийнято постанову № 850 «Про затвердження розміру внеску для створення спеціального (цільового) фонду, призначеного для покриття арбітражних витрат ДП «Гарантований покупець» за IV квартал 2020 року.

Зазначеною постановою затверджено розмір внеску для створення спеціального (цільового) фонду, призначеного для покриття арбітражних витрат гарантованого покупця за IV квартали 2020 року у розмірі 1 % відсотка чистого доходу від діяльності з виробництва електричної  за «зеленим» тарифом або аукціонною ціною. Внесок сплачують виробники, які продають електричну енергію за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною та обрали вирішення спорів за договором купівлі-продажу електричної енергії в арбітражі за Арбітражним регламентом Міжнародної торгової палати (ІСС) з місцем арбітражу у місті Парижі (Французька Республіка).

19 травня 2021 року прийнято постанову № 828 «Про затвердження Змін до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку».

Постановою затверджено зміни до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку», затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308. Змінами, зокрема, врегульовуються питання порядку реєстрації учасників РДН/ВДР, укладання договорів про купівлю-продаж електричної енергії, призупинення та припинення участі у РДН/ВДР, проведення торгів, визначення зобов’язань учасників РДН/ВДР, порядку проведення розрахунків на РДН/ВДР, весено ряд редакційних уточнень.

19 травня 2021 року прийнято постанову № 827 «Про внесення змін до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Зміни до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП вносяться для удосконалення процедури проведення обговорень в період встановлення карантину чи інших обмежувальних заходів, зокрема, шляхом проведення відкритих обговорень в онлайн-форматі.