Законодавчі ініціативи за період 15-31 березня 2021 року, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ

Верховна Рада України

Закони, що набрали чинності

28 березня 2021 набрав чинності Закон України від 02 березня 2021 року № 1293-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями в Україні». З інформацією по Закону № 1293-ІХ можна ознайомитись у Моніторингу законодавчих ініціатив за період 01-15 березня 2021 року.

Прийняті закони

Протягом 15-31 березня 2021 року Верховна Рада України не приймала рішень, що можуть впливати на діяльність виробників ВДЕ.

Зареєстровані законопроєкти

24 березня 2021 р. за № 5208-1 зареєстрований проєкт Закону про внесення змін та доповнень до Закону України “Про ринок електричної енергії” щодо заходів з посилення енергетичної незалежності України

Законопроект є альтернативним проєкту народного депутата А. Геруса та інших (№ 5208 від 05 березня 2021) та пропонує:

 • скасувати існуючу заборону на продаж на РДН, ВДР електричної енергії, імпортованої з Республіки Білорусь та Російської Федерації;
 • надати повноваження Регулятору обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах, та анулювання результатів річних аукціонів щодо міждержавних перетинів з Республікою Білорусь та Російською Федерацією;
 • на період переходу ОЕС України на паралельну роботу із зоною континентальної Європи дозволити технологічні перетоки із вище зазначеними країнами.

24 березня 2021 р. за № 5208-2 зареєстрований проект Закону про внесення змін та доповнень до деяких законів України щодо заходів з посилення енергетичної незалежності України.

Законопроект є альтернативним проєкту народного депутата А. Геруса та інших (№ 5208 від 05 березня 2021) та пропонує:

 • встановити обов’язок суб’єктів ринку надавати НКРЕКП відомості щодо кредитних договорів, укладених з суб’єктами господарювання Російської Федерації та/або особами, пов’язаними з такими суб’єктами господарювання відносинами контролю. При цьому, отримані відомості публікуються НКРЕКП на його офіційному веб-сайті;
 • зобов’язати Міненерго протягом 24 годин з моменту виникнення такого факту повідомляти про зниження рівня запасів палива нижче затверджених у встановленому порядку для певних типів електростанцій Кабінет Міністрів України, Раду національної безпеки та оборони України, Службу безпеки України, НКРЕКП, Антимонопольний комітет України, та надавати пропозиції щодо заходів, які слід вжити для підвищення рівня таких запасів;
 • продовжити на 2021 рік повноваження Регулятору обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах, та анулювання результатів річних аукціонів щодо міждержавних перетинів з Республікою Білорусь та Російською Федерацією;
 • встановити обов’язок погоджувати з НКРЕКП та Радою національної безпеки і оборони України право доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів з державою-агресором, набуте за результатами добових та місячних аукціонах у 2021 році.

 

Кабінет Міністрів України

Прийняті рішення

29 березня 2021 року постановою КМУ № 303 було внесено зміни до окремих постанов КМУ, що регулюють діяльність органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, зокрема, до:

 • Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461;
 • Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466;
 • Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»;
 • Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609;
 • деяких інших.

Серед іншого, зазначеними змінами:

визначені випадки/підстави здійснення органом державного архітектурно-будівельного контролю обов’язкового огляду об’єктів,  що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, під час розгляду питання щодо прийняття їх в експлуатацію;

визначений порядок оскарження рішень органів державного архітектурно-будівельного контролю про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт, про реєстрацію або повернення без реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації, про відмову у видачі сертифіката;

визначено порядок та обсяг проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів містобудування на об’єктах будівництва, підстави для проведення позапланових перевірок;

Державну інспекцію архітектури  та містобудування визначено органом ліцензування діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Крім цього, постановою встановлено, що Державна архітектурно-будівельна інспекція  (ДАБІ) продовжує здійснювати повноваження та функції до завершення здійснення заходів з утворення Державної інспекції архітектури та містобудування. Зазначена норма має позитивно вплинути на ситуацію з гальмуванням роботи ДАБІ у поточному часі.

24 березня 2021 р. постановою № 238 внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483.

Серед інших змін, виключено пункт 9 Положення. Зазначеним пунктом було визначено формулу для обрахування собівартості електричної енергії ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго», покриття якої мають забезпечити компанії при продажу електричної енергії на всіх комерційних сегментах ринку (РДН, ВДР, балансуючий ринок, ринок двосторонніх договорів та ринок допоміжних послуг) після продажу частини електричної енергії Гарантованому покупцю для виконанання спеціальних обовязків із забезпечення побутових споживачів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийняті рішення

Протягом 15-31 березня 2021 року НКРЕКП не приймала регуляторних рішень, що можуть впливати на діяльність виробників ВДЕ.

Проєкти регуляторних рішень, оприлюднені для обговорення

31 березня 2020 року на заcіданні НКРЕКП схвалено для обговорення проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Порядок пропонується доповнити новою підставою для анулювання ліцензії – грубе порушення ліцензійних умов та/або законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг. У зв’язку з цим надається визначення «грубе порушення» та врегульовуються інші положення Порядку, що стосуються складення актів про грубе порушення ліцензіатом.

Слід окремо звернути увагу на запропоноване у проєкті визначення «грубе порушення». Так грубим порушенням визначається «порушення ліцензіатом ліцензійних умов та/або законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, яке свідчить про нехтування їх вимогами з боку ліцензіата, а також про можливість настання негативних наслідків для держави, юридичних чи фізичних осіб».

Запропонована редакція дозволятиме застосовувати НКРЕКП анулювання ліцензії, як санкцію за правопорушення на ринку електричної енергії, не за фактами (настання негативних наслідків та оцінка розміру таких наслідків), а за оціночним судженням можливості (тобто ймовірності) настання негативних наслідків для держави, юридичних чи фізичних осіб.

Проєкт оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/2021/pr_73/pr_73-2021.zip

Зауваження та пропозиції від учасників ринку та їх об’єднань приймаються до 20 квітня 2021 року включно.

31 березня 2021 року НКРЕКП оприлюднено для обговорення проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання  у сферах енергетики та комунальних послуг».

Зміни, що пропонуються, урегульовують процедурні питання проведення відкритих обговорень проєктів актів НКРЕКП в онлайн-форматі.

Проєкт оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/2021/pr_71/pr_71-2021.zip

Зауваження та пропозиції від учасників ринку та їх об’єднань приймаються до 11 квітня включно.

29 березня 2021 року НКРЕКП оприлюднено для обговорення проєкт постанови «Про затвердження Методики встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП».

Проєктом постанови визначається:

 • порядок визначення істотного коливання цін на ринку «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку (БР);
 • процедуру встановлення граничних цін (тимчасових мінімальних та/або максимальних цінових меж) на РДН, ВДР та БР;
 • рівень граничних цін (тимчасових мінімальних та/або максимальних цінових меж) на РДН, ВДР та БР.

Впровадження зазначеного проєкту посанови може впливати на результати торгівельної діяльності Гарантованого покупця, до балансуючої групи якого входять виробники електричної енергії з ВДЕ, які здійснюють продаж за «зеленим» тарифом.

Проєкт оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/2021/pr_69/pr_69-2021.zip

Зауваження та пропозиції від учасників ринку та їх об’єднань приймаються до 16 квітня 2021 року (включно).