Законодавчі ініціативи за період 15 квітня – 10 травня 2021 року, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ

Верховна Рада України

Прийняті закони, інші акти ВРУ

29 квітня 2021 прийнято Постанову Верховної Ради України «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій». Проект постанови було зареєстровано за №5382.

У постанові рекомендовано Кабінету Міністрів України невідкладно встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70 відсотків діючого тарифу для відповідної групи населення.

Законодавець не передбачив джерела для покриття втрат постачальників електричної енергопостачальних, що будуть виникати внаслідок постачання електричної енергії на пільгових умовах.

28 квітня 2021 прийнято Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин». Проект закону було зареєстровано за №2194.

Закон розроблявся та прийнято, як зазначається авторами законопроєкту, з метою реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності та спрощення доступу до земельних ресурсів фізичних та юридичних осіб, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур з метою зменшення ризиків хабарництва та корупції.

Зокрема, закон:

 • здійснює перерозподіл земель державної та комунальної власності. Землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) передаються до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

При цьому, перехід земельних ділянок із державної власності у комунальну власність не є підставою для припинення права оренди та інших речових прав, похідних від права власності, на такі земельні ділянки. Внесення змін до договорів оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту із зазначенням нового органу не вимагається.

Надані до дня набрання чинності законом дозволи на розроблення документації із землеустрою щодо земельних ділянок державної власності, які відповідно до цього пункту переходять у комунальну власність, є чинними. Замовники розроблення документації із землеустрою повинні повідомити

 • органам місцевого самоврядування надаються повноваження щодо затвердження планів детального планування території за межами населених пунктів;
 • спрощує процедури зміни цільового призначення земельних ділянок приватної форми власності;
 • спрощує процедуру переходу прав за земельними сервітутами (права та обов’язки особи, на користь якої встановлений земельний сервітут) при відчуженні об’єктів енергетики, передачі електричної енергії, для розміщення яких встановлений земельний сервітут;
 • закріплює у Земельному кодексі України положення про те, що лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури можуть розміщуватися на земельних ділянках усіх категорій земель без зміни їх цільового призначення, у тому числі за договорами сервітуту (аналогічно з чинною нормою Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»);
 • спрощує порядок здійснення зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок. Не потрібно отримувати спеціального дозволу для зняття ґрунту, зняття ґрунту здійснюється на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою;
 • скасовує інститути державної експертизи землевпорядної документації та агрохімічної паспортизації земель;
 • забезпечує перехід на розроблення документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель в електронному вигляді та засвідчення електронним цифровим підписом розробника;
 • спрощує доступ Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, з додержанням законодавства про захист персональних даних;
 • посилює адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері земельних відносин;
 • запроваджує припинення права користування земельними ділянками, що використовуються з порушенням земельного законодавства, у судовому порядку (в чинній редакції – за рішенням уповноваженого органу);
 • інші зміни.

Станом на 12 травня 2021р. закон не підписаний Головою ВРУ. У ВРУ зареєстровано 12 проектів постанов про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття зазначеного Закону. Тому не слід очікувати підписання закону до прийняття ВРУ окремого рішення (рішень) за цими проектами постанов.

Важливим також є той факт, що Головне юридичне управління ВРУ надало низку зауважень до Закону при його підготовці до другого повторного читання. Серед інших були визначені положення Закону, що не відповідають Конституції України,  законам України та не враховують правові позиції Конституційного Суду України. Ураховуючи цей факт, а також негативне ставлення до закону окремих політичних сил, можна очікувати звернення групи народних депутатів до Конституційного Суду України про визнання положень закону неконституційними.

Зареєстровані проєкти

28 квітня 2021 року за № 5436 зареєстровано проект Закону про внесення змін до законів України щодо питання впровадження накопичувачів енергії.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо:

 • запровадження визначень нових понять – «системи накопичення енергії», «накопичувач енергії» та «оператор накопичувача енергії»;
 • визначення нового учасника ринку електричної енергії (оператора накопичувача енергії) та його прав та обов’язків;
 • встановлення вимог до операторів накопичувача енергії щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з накопичення енергії та визначення випадків коли отримання ліцензії не є обов’язковим;
 • встановлення обмеження на поєднання ліцензійної діяльності оператора накопичувача енергії з діяльністю гарантованого покупця, оператора ринку, оператора системи передачі та оператора системи розподілу;
 • надання дозволу оператору системи передачі та операторам системи розподілу використовувати накопичувачі енергії виключно для забезпечення надійної та безпечної роботи відповідної системи передачі чи системи розподілу за умови коли системи накопичення енергії є повністю інтегрованими елементами мережі;
 • визначення особливостей використання накопичувачів енергії виробниками електричної енергії, в тому числі і виробниками, які продають електричну енергію за “зеленим” тарифом або аукціонною ціною: а) діяльність без отримання відповідної ліцензії; б) у будь-який момент потужність відпуску електричної енергії з накопичувача не повинна перевищувати встановлену потужність електроустановки з виробництва електричної енергії; в) збереження «зеленого» тарифу або аукціонної ціни незалежно від часу встановлення накопичувача).

21.04.2021 року за № 5407 зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії” щодо посилення захисту вразливих споживачів електричної енергії.

Законопроєктом пропонується віднести до вразливих споживачів, зокрема:

1) населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій;

2) населення, що споживає до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно);

3) населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), що споживає до 3000 кВт·год електроенергії на місяць (включно);

4) населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), що споживає до 3000 кВт·год електроенергії на місяць (включно);

5) багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії;

6) гуртожитки (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку»).

Кабінет Міністрів України зобовязано прийняти порядок захисту вразливих споживачів. До прийняття порядку захисту вразливих споживачів для зазначених категорій вразливих споживачів законодавець встановив адресну допомогу у розмірі:

30 відсотків від рівня діючого тарифу – для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні АЕС;

46 відсотків від рівня діючого тарифу – для  інших з визначених цим законом категорій вразливих споживачів.

Джерел для фінансування адресної допомоги для окремих категорій вразливих споживачів  законодавець не визначив. Відповідно, прийняття закону може зумовити коригування спеціальних обов’язків, покладених на ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483, та  збільшить фінансове навантаження на зазначених суб’єктів.

19.04.2021 року за № 5399  зареєстровано проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії.

Законопроєктом врегульовуються окремі поточні податкові проблеми, які виникли у зв’язку з тривалим непогашенням існуючої заборгованості на ринку електричної енергії. Зокрема, пропонується тимчасово, до 01.01.2026 р., застосувати касовий метод для сплати податку на прибуток виробниками електроенергії з ВДЕ. Відповідна норма спрямована на тимчасове зменшення податкового навантаження на виробників ВДЕ, які системно недотримують оплату від ДП «Гарантований покупець» за поставлену товарну продукцію.

Кабінет Міністрів України

Прийняті рішення

28 квітня 2021 р.  прийнято постанову № 427 «Про внесення змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва».

Змінами, зокрема, передбачено що:

 • обов’язковому обстеженню підлягають об’єкти енергетики, що відповідно до проектної документації, за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;
 • проведення обстеження об’єкта забезпечується його власником або управителем шляхом залучення відповідальних виконавців окремих видів пов’язаних із створенням об’єктів архітектури робіт;
 • строк проведення наступного обстеження зазначається у паспорті об’єкта. Періодичність проведення обстежень об’єкта не може бути більшою, ніж 10 років.

28 квітня 2021 року прийнято постанову № 439 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483». Зазначеними змінами викладено в новій редакції Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі – Положення про ПСО). У новій схемі ПСО передбачається, що Гарантований покупець виключається із схеми ПСО для забезпечення потреб побутових споживачів в електричній енергії. Продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг здійснюють ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго» за двосторонніми договорами в погодинних обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів. ДП «НАЕК «Енергоатом» – продає в обсягах, необхідних для забезпечення  споживачів у  торговій зоні ОЕС України,  ПрАт Укргідроенерго» – в обсягах необхідних для забезпечення споживачів в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС».

У разі, якщо розрахункове значення ціни на електричну енергію, яка продається зазначеними виробниками постачальникам універсальних послуг становить менше 10 гривень за 1 МВт*год, виробники електричної енергії також оплачують постачальникам універсальних послуг за послугу із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів. Послуга надається на підставі відповідного договору, укладеного між ДП «НАЕК «Енергоатом»/ПрАТ «Укргідроенерго» та постачальниками універсальних послуг.

Нова схема ПСО набуває чинності з 01 червня 2021 року.  До 15 травня 2021 року постачальники універсальних послуг повинні укласти з ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідоенерго» договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії в погодинних обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів. Договори починають діяти з 1 червня 2021 року. При цьому, раніше укладені між гарантованим покупцем та постачальниками універсальних послуг договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів продовжують діяти і після 1 червня 2021 р. до завершення виконання обов’язків щодо остаточних розрахунків за цими договорами.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийняті рішення

28 квітня 2021 року НКРЕКП прийнято постанову № 716, якою внесено зміни до Кодексу системи розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 31.

Змінами до Кодексу системи розподілу, зокрема:

 • визначено нові терміни – «користувачі малої системи розподілу», «оператор малої системи розподілу»;
 • ОСР зобовязано оприлюднювати на власному вебсайті на постійній основі інформацію щодо послуг з приєднання до електричних мереж з визначенням переліку та обсягу інформації, що оприлюднюється;
 • спрощено процедуру укладення договорів стандартного /нестандартного приєднання до електричних мереж. Договори є публічними договорами приєднання, типова форма яких затверджується НКРЕКП. Укладення таких договорів відбувається шляхом прийняття (акцептування) умов договору про стандартне/нестандарстне приєднання до електричних мереж у порядку, встановленому статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України;
 • затверджено типові форми договорів стандартного/нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» або з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником;
 • змінено (з метою оптимізації) перелік документів, що додається замовниками до заяви про приєднання;
 • внесено окремі точкові зміни до порядку погодження споживачем та ОСР приєднання електроустановок замовника до електричних мереж споживача, до порядку надання технічних умов на стандартне/нестандартне приєднання, до порядку надання послуги зі стандартного приєднання/нестандартного приєднання «під ключ» або нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання;
 • зобов’язано ОСР інформувати споживачів стосовно планових та позапланових перерв в електропостачанні;
 • тощо.

 Проєкти регуляторних актів, оприлюднені для обговорення

29 квітня 2021 року НКРЕКП оприлюднено для обговорення проєкту постанови «Про затвердження Змін до Правил ринку» (проєкт постанови).

Проєктом постанови  передбачено, зокрема, такі змін до Правил ринку:

уточнено визначення окремих термінів;

уточнено терміни набуття статусу «Преддефолтний» та «Дефолтний»;

уточнено порядок подання даних комерційного обліку та порядок роботи системи управління ринком;

визначено підходи яким чином оператор системи передачі визначає максимальний обсяг продажу за двосторонніми договорами у разі отримання помилкових значень від сторони відповідальної за баланс;

для виробників електричної енергії (крім виробників з ВДЕ) встановлено граничну нижню межу обов’язкового продажу електричної енергії на РДН. Виробники електричної енергії не менше 10 % від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску повинні продавати на РДН;

для постачальників послу з балансування встановлено зобов’язання щодо розмірів мінімальних заявок на балансуючому ринку. Мінімальна заявка/пропозиція на балансуючу електричну енергію по кожній одиниці обладнання постачальника послуг з балансування, що перебуватиме в роботі на день d, на завантаження має бути не менше ніж 10 % від її встановленої (номінальної) потужності, приведені до розрахункового періоду, та на розвантаження не менше 5 % від її встановленої (номінальної) потужності, приведені до розрахункового періоду;

уточнено порядок врегулювання сторонами своїх взаємних зобов`язань;

уточнення порядок формування платіжних документів та перелік інформації, яка повинна міститись у платіжному документі;

внесено зміни до договору про врегулювання небалансів електричної енергії та додатків до нього,  введення нового Акта-коригування (врегулювання);

внесено зміни до договору про участь у балансуючому ринку.

Проєкт оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/2021/pr_87/pr_87-2021.zip

 

Зауваження та пропозиції до зазначеного акта приймаються НКРЕКП до 25 травня 2021р. включно.