Законодавчі ініціативи за період 20 липня – 31 липня 2021 року, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ

Верховна Рада України

Зареєстровані проєкти

30 липня 2021 року зареєстрований проект закону за № 5766-1 про внесення змін до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” стосовно удосконалення процедури оцінки впливу на довкілля. Законопроєкт є альтернативним проєкту закону за № 5766 (можна ознайомитись в огляді законодавчих ініціатив за період 01 липня – 20 липня 2021 року). Законопроєкт за № 5766-1 аналогічно проєкту № 5766 передбачає:

  • на рівні закону підстав для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, яким визначається недопустимість провадження планованої діяльності, а також підстав для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля;
  • перехід на виключно електронний документообіг у процесі здійснення процедур в рамках оцінки впливу на довкілля;
  • запровадження процедури попереднього аналізу уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля.

Водночас, цим альтернативним законопроектом, на відміну від основного, пропонується врегулювати питання здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, що здійснюється з мотивів суспільної необхідності та щодо якої існують обґрунтовані підстави вважати, що провадження планованої діяльності матиме негативний вплив на цілісність Смарагдової мережі та досягнення цілей збереження визначених відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Україною, територій Смарагдової мережі.

Законопроєкт (у разі його прийняття) може впливати на діяльність інвесторів, що розробляють або планують розробляти нові проєкти у сфері ВДЕ, що підлягають оцінці впливу на довкілля.

Кабінет Міністрів України

Прийняті рішення

30 липня 2021 року прийнято розпорядження № 868-р «Про схвалення Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької угоди».

Кабінет Міністрів України:

схвалив Оновлений національно визначений внесок України до Паризької угоди. Відповідно до статті 4 Паризької угоди країни періодично, раз на п’ять років, повинні оновлювати свої національно визначені внески;

доручив Міністерству закордонних справ надіслати до 30 липня 2021 р. Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату схвалений цим розпорядженням Оновлений національно визначений внесок України до Паризької угоди.

Наразі, на час підготовки цього огляду схвалений Урядом документ «Оновлений національно визначений внесок України до Паризької угоди» з новими цілями України щодо скорочення викидів парникових газів до 2030 року відсутній на офіційному веб-сайті КМУ.

28 липня 2021 року прийнято постанову № 767 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 439». Постановою вносяться зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергіїˮ (далі – ПСО для забезпечення потреб населення).

Змінами подовжується строк дії чинної моделі ПСО для забезпечення потреб  населення до 31.08.2021 року.

28 липня 2021 року прийнято розпорядження № 833-р «Деякі питання управління об’єктами державної власності», яким Міністерство енергетики визначено уповноваженим органом управління державним майном:

закріпленим за ПрАТ «НЕК «Укренерго» на праві господарського відання як таке, що не увійшло до статутного капіталу товариства у процесі його утворення;

газотранспортної системи, яке не підлягає приватизації, використовується АТ «Магістральні газопроводи України».

28 липня 2021 року прийнято розпорядження № 832-р «Про визначення уповноваженого органу управління єдиним майновим комплексом державного підприємства “Оператор ринку”, яким Міністерство енергетики визначено уповноваженим органом управління єдиним майновим комплексом ДП “Оператор ринку”.

28 липня 2021 року прийнято постанову «Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами». На час підготовки цього огляду прийнята постанова відсутня на офіційному веб-сайті КМУ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийняті рішення

30 липня 2021 року прийнято постанову № 1227 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766».

Постановою вносяться зміни до постанови  НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» – так звана «ковідна постанова», якою Регулятор змінює правила роботи на ринку без попереднього їх обговорення всупереч встановленого статтею 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» порядку підготовки рішень Регулятора, що мають ознаки регуляторних актів.

Зазначеною постановою встановлено новий рівень прайс-кепів на РДН, а саме. Учасники РДН і ВДР у своїх заявках на торги в торговій зоні ОЕС України повинні зазначати ціни на електричну енергію не вище ціни:

для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) –2000 грн/МВт∙год;

для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) –4000 грн/МВт∙год.

Проєкти регуляторних актів, оприлюднені для обговорення

23 липня 2021 року оприлюднено для обговорення проєкт постанови «Про затвердження Змін до додатка 9 до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку».

Оператор ринку розраховує та погоджує з Регулятором розміри фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР відповідно до Порядку розрахунку розміру фіксованого платежу за участь на РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР (додаток 9 до Правил РДН та ВДР).

Проєкт постанови передбачає коригування формули розрахунку розміру фіксованого платежу за участь на РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР. Зміни обумовлюються необхідністю забезпечити Оператору ринку отримання обсягу коштів (сплачених учасниками РДН/ВДР, як тариф на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР), достатнього для покриття запланованих господарських витрат підприємства та отримання прибутку,  який планується спрямовувати на розвиток підприємства.

Проєкт оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/2021/pr_153/pr_153-2021.zip

Зауваження та пропозиції до зазначеного акта приймаються НКРЕКП до 05 серпня 2021 року включно.

Проєкт акта може бути інтересним виробникам з ВДЕ або інвесторам, що розробляють або планують розробляти нові проєкти у сфері ВДЕ, які мають намір реалізовувати електричну енергію на ринку самостійно.

23 липня 2021 року НКРЕКП оприлюднено для обговорення проєкт постанови «Про внесення зміни до Правил ринку».

Проєктом постанови пропонується встановлення обмеження щодо місячного обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими між собою, у розмірі 50%.

Запровадження такого обмеження Регулятор обґрунтовує необхідністю  забезпечити достатній рівень ліквідності на ринку електричної енергії.  Відповідні повноваження Регулятора встановлені нещодавно у статті 66 Закону України «Про ринок електричної енергії». Регулятор встановив максимально можливий розмір обмеження, передбачений законом (50% місячного обсягу продажу електричної енергії).

Раніше Регулятор вже запровадив аналогічне  обмеження через постанову  НКРЕКП від 03 лютого 2021 року № 144 «Про встановлення обмеження щодо місячного обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими між собою». Рішення Регулятора було прийнято без будь-якого обґрунтування розміру застосованого обмеження. Внаслідок оскарження зазначеної постанови учасниками ринку у судовому порядку НКРЕКП ініціювало внесення в установленому порядку відповідних зміни до Правил ринку.

Проєкт оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/2021/pr_152/pr_152-2021.zip

Зауваження та пропозиції до зазначеного акта приймалися НКРЕКП до 05 серпня 2021 року включно.

Проєкт акта може бути інтересним виробникам з ВДЕ або інвесторам, що розробляють або планують розробляти нові проєкти у сфері ВДЕ, які мають намір реалізовувати електричну енергію на ринку самостійно.