Олексій Романов

Олексій Романов

Олексій Романов – директор дорадчої практики, який спеціалізується на фінансових, економічних та регуляторних аспектах діяльності підприємств електроенергетики, газу та централізованого теплопостачання, функціонуванні ринку електроенергії, встановленні тарифів та системах розрахунків, нагляді та оцінці енергетичних/комунальних підприємств, підготовці техніко-економічних обґрунтувань, фінансовому моделюванні. Він розробив численні дослідження енергетичного сектору/ринку для міжнародних інвесторів та проаналізував різні інвестиційні можливості в Україні та країнах СНД.

Олексій брав участь у аналізі та відборі понад 200 проєктів та комплексній перевірці 30+ проєктів ВДЕ (ВЕС, СЕС, малі ГЕС, біомаса, біогаз, сміттєзвалища) в рамках програм ЄБРР USELF I та II з подальшим підписанням 14 кредитних угод між ЄБРР та спонсорами проєктів. Олексій має глибокі знання нормативно-правової бази в галузі енергетики та брав участь у декількох проектах, що стосуються синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E та гармонізації українського законодавства з вимогами Директив ЄС та Acquis Communitaire. Також, протягом декількох років, він брав участь у незалежному аудиті системи розрахунків та операцій на оптовому ринку електроенергії.

Олексій брав участь у комплексній перевірці 20+ компаній з централізованого теплопостачання в рамках відповідних техніко-економічних обґрунтувань, підготовлених для ЄБРР, Світового банку, НЕФКО та Північного інвестиційного банку. Для всіх цих проєктів він забезпечив аналіз фінансових, економічних, регуляторних, ринкових та інституційних питань, підготував дослідження доступності тарифів, фінансові моделі компаній та міст, надав рекомендації щодо оптимізації системи встановлення тарифів та договірної системи (в тому числі, договори про державні послуги).

Проєкти:

• Виконання функцій старшого фінансового експерта з підготовки техніко-економічних обґрунтувань для НЕФКО щодо покращення енергоефективності в громадських будівлях міст Чернівці, Івано-Франківськ та Ірпінь
• Надання консультаційних послуг для японських інвесторів з економічних та нормативних аспектів оцінки інвестиційних можливостей в Україні, пов’язаних з будівництвом вітрових електростанцій
• Надання консультаційних послуг для корейських інвесторів з економічних та фінансових аспектів будівництва ТЕЦ у Криму на 700 МВт
• Виконання функцій старшого експерта з питань нормативно-правового регулювання у проекті, що фінансується ЄС – «Бюджетна підтримка реалізації енергетичної стратегії України»
• Виконання комплексної перевірки фінансових питань ТЕС «Екібазтус-1» в Казахстані

Ключові проєкти: