Вивчення ринку малої гідроенергетики в Україні

Найменування: Вивчення ринку малої гідроенергетики в Україні
Директор проєкту: Юрій Кубрушко
Старший експерт з питань ринку: Валерія Кулагіна, Ольга Гружинська
Старший експерт з фінансових питань: Віктор Коваль
Старший експерт з юридичних питань: Євгенія Загуменнова-Крупович
Клієнт: Світовий Банк
Джерело фінансування: Світовий Банк
Тривалість: 2018
Опис: надання підтримки уряду України в оцінці малих ГЕС та розробці політик та нормативної бази для збільшення державних та приватних інвестицій в проекти малої гідроенергетики
Виконані завдання:

  • вивчення останніх досліджень щодо розвитку малої гідроенергетики в Україні
  • аналіз політик та нормативно-правової бази України для підтримки розвитку малої гідроенергетики та виявлення очевидних недоліків та можливих шляхів удосконалення.
  • коротка інвентаризація існуючих гідрологічних/гідрометричних вимірювань та інших відповідних даних на наявних гідрологічних станціях, оцінка якості та повноти даних, виявлення прогалин у даних та підготовка рекомендацій щодо досягнення повноти та точності даних, необхідних для підтримки рішень щодо розвитку малої гідроенергетики
  • огляд довгого переліку потенційних місць для реалізації проектів і формування меншої вибірки найбільш перспективних створів.
  • підготовка моделі LCOE та моделі DCF для вибраних зразків ділянок, порівняння LCOE з моделями для СЕС та ВЕС, фінансовий аналіз з точки зору приватного сектора
  • рекомендації щодо збільшення інвестицій у МГЕС – ремонтні роботи/будівництво, в тому числі способи (політики, положення, стимулювання) отримання фінансування з належним урахуванням відповідних екологічних та соціальних гарантій.

Вивчення ринку малої гідроенергетики в Україні

Члени команди, залучені до виконання: